Pomóc dzieciom
Kształtować ich osobowość,
Budzić zamiłowanie do wolności,
Choćby słońce wolności
Zaświeciło tylko na chwilę"

Przedszkole nr 16 w Koszalinie

Kornela Makuszyńskiego 9
75-442 Koszalin
tel. 94 345 26 16

Zgłaszanie nieobecności w systemie iprzedszkole

Drodzy Rodzice!

Prosimy przy zgłaszaniu nieobecności dziecka
w systemie iprzedszkole podać powód nieobecności. Dziękujemy.