Pomóc dzieciom
Kształtować ich osobowość,
Budzić zamiłowanie do wolności,
Choćby słońce wolności
Zaświeciło tylko na chwilę"

Przedszkole nr 16 w Koszalinie

Kornela Makuszyńskiego 9
75-442 Koszalin
tel. 94 345 26 16

WAŻKI

Grupa 6
(5-latki)


Nauczyciele pracujący w grupie Ważki:

mgr Joanna Sobasz
(wychowawca)

mgr Bogumiła Kostecka

Pomoc nauczyciela:

Grażyna Olejarz

 


 ZADANIA
DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZO-OPIEKUŃCZE

Wrzesień  2018

 

 


Wiersz

Piosenka

 KĄCIK RODZICA
warto przeczytać