Pomóc dzieciom
Kształtować ich osobowość,
Budzić zamiłowanie do wolności,
Choćby słońce wolności
Zaświeciło tylko na chwilę"

Przedszkole nr 16 w Koszalinie

Kornela Makuszyńskiego 9
75-442 Koszalin
tel. 94 345 26 16

Warunki ubezpieczenia

Pakiet Ubezpieczeniowy- InterRisk- P16 Koszalin 

OWU INTERRISK 2017

Formularz zgłoszenia szkody

Zakres ubezpieczenia P16 Koszalin

Instrukcja zgłoszenia szkody

Listy do podpisu dla rodziców

K.M