Pomóc dzieciom
Kształtować ich osobowość,
Budzić zamiłowanie do wolności,
Choćby słońce wolności
Zaświeciło tylko na chwilę"

Przedszkole nr 16 w Koszalinie

Kornela Makuszyńskiego 9
75-442 Koszalin
tel. 94 345 26 16

Rada Rodziców

Prezydium Rady Rodziców
Przedszkola nr 16 w Koszalinie

w roku szkolnym 2018/2019

Przewodnicząca: p. Justyna Worona (gr.II)

z-ca Przewodniczącej: p. Sylwia Ćwiklińska (gr.V)

Sekretarz: p. Monika Rożnowska (gr.VII)

Skarbnik: p. Marta Kołodziejczyk (gr.I)


 Komisja Rewizyjna
Przedszkola nr 16 w Koszalinie

w roku szkolnym 2018/2019

Przewodnicząca: p. Marta Ulidowska (gr.VI)

Przedstawiciel: p. Alicja Skórowska-Kaczor (gr.I)

 K.M


Numer konta bankowego Rady Rodziców przy Przedszkolu nr 16 w Koszalinie

28 1020 2791 0000 7902 0009 6651


 Opłata za miesiąc wynosi 35,00 zł.

W związku z organizacją dla dzieci paczek na Mikołajki w listopadzie składkę na Radę Rodziców należy wpłacić za dwa miesiące: za listopad i grudzień.

W  maju – za maj i czerwiec w związku z organizacją Dnia Dziecka.