Pomóc dzieciom
Kształtować ich osobowość,
Budzić zamiłowanie do wolności,
Choćby słońce wolności
Zaświeciło tylko na chwilę"

Przedszkole nr 16 w Koszalinie

Kornela Makuszyńskiego 9
75-442 Koszalin
tel. 94 345 26 16

Opłata na składkę Rady Rodziców

Zasady opłat na Radę Rodziców

Uchwałą Rady Rodziców z dnia 28.09.2012 r. rodzice, których dwoje i więcej dzieci uczęszcza do przedszkola, wnoszą opłatę na Radę Rodziców za każde dziecko.

Wzorem lat ubiegłych w listopadzie i maju składkę na Radę Rodziców należy wpłacić za dwa miesiące: w listopadzie – za listopad i grudzień, w maju – za maj i czerwiec.

RADA RODZICÓW przy Przedszkolu nr 16, ul. Szenwalda, 75-442 Koszalin

Opłata za miesiąc: 35,00 zł.  – numer konta: 28 1020 2791 0000 7902 0009 6651