Pomóc dzieciom
Kształtować ich osobowość,
Budzić zamiłowanie do wolności,
Choćby słońce wolności
Zaświeciło tylko na chwilę"

Przedszkole nr 16 w Koszalinie

Kornela Makuszyńskiego 9
75-442 Koszalin
tel. 94 345 26 16

Ramowy rozkład dnia

Godziny

Ramowy rozkład dnia

 

6.30 – 8.10

Przychodzenie dzieci do przedszkola. Czynności opiekuńcze, porządkowe i organizacyjne. Zabawy swobodne zgodne z zainteresowaniami, upodobaniami i  potrzebami dzieci. Praca indywidualna – wspieranie rozwoju dziecka poprzez różnorodne zabawy i ćwiczenia prowadzone pod kierunkiem nauczyciela. Wprowadzenie do tematyki dnia. Zabawy grupowe – wspieranie rozwoju dziecka poprzez różnorodne zabawy i ćwiczenia prowadzone pod kierunkiem nauczyciela.
 

8.10 – 8.20

 

Aktywność ruchowa ( ćwiczenia poranne, zabawy ruchowe, zabawy muzyczno – ruchowe).
8.20 – 9.00

 

CHP – Czynności higieniczno – porządkowe. Przygotowanie do śniadania. Zabiegi higieniczne. Czynności samoobsługowe. Wdrażanie zasad higieny
i kulturalnego zachowania. Rozwijanie umiejętności samoobsługowych
i estetycznych.ŚNIADANIE

Kształtowanie nawyków zdrowego trybu życia w tym prawidłowego odżywiania się. Zwracanie uwagi na kulturalne spożywanie posiłku. Zachowanie prawidłowej postawy. Rozwijanie umiejętności posługiwania się sztućcami. Wdrażanie do czynności higienicznych i porządkowych po zakończeniu posiłku.

9.00– 11.30    Aktywność fizyczna, emocjonalna, społeczna i poznawcza

Wspieranie rozwoju dziecka poprzez prowadzenie dydaktycznych zajęć programowych z całą grupą: kształtowanie mowy i myślenia, poznawanie przyrody, prace ogrodnicze, prowadzenie obserwacji, zajęcia plastyczno-konstrukcyjne, umuzykalniające, kształtowanie pojęć matematycznych, wycieczki, zestaw zabaw ruchowych (jeden zestaw na 2 tygodnie …) – prowadzenie  obserwacji pedagogicznych.

Gry i zabawy ruchowe w ogrodzie przedszkolnym. Obserwacje przyrodnicze, wycieczki, spacery i zabawy sportowe.

Własna aktywność dzieci: zabawy podejmowane z własnej inicjatywy przy niewielkim udziale nauczyciela (zabawy w kącikach zainteresowań, zabawy konstrukcyjne, układanie puzzli, układanek, kolorowanie ilustracji, korzystanie z kącika plastycznego itp.).

11.30-12.10

 

CHP – Czynności higieniczno – porządkowe. Przygotowanie do obiadu. Zabiegi higieniczne. Czynności samoobsługowe. Wdrażanie zasad higieny i kulturalnego zachowania. Rozwijanie umiejętności samoobsługowych i estetycznych.

OBIAD I DANIE (ZUPA) + DESER

Kształtowanie nawyków zdrowego trybu życia w tym prawidłowego odżywiania się, zwracanie uwagi na kulturalne spożywanie posiłku, zachowanie prawidłowej postawy, rozwijanie umiejętności posługiwania się sztućcami, wdrażanie do czynności higienicznych i porządkowych po zakończeniu posiłku.

12.10-13.40

 

Grupy młodsze

Poobiedni odpoczynek: słuchanie muzyki relaksacyjnej, bajek muzycznych lub czytanych przez opiekuna.

Czynności higieniczne i samoobsługowe

Grupy starsze

Własna aktywność dzieci: zabawy podejmowane z własnej inicjatywy przy niewielkim udziale nauczyciela (zabawy w kącikach zainteresowań, zabawy konstrukcyjne, układanie puzzli, układanek, kolorowanie ilustracji, korzystanie z kącika plastycznego itp.), zajęcia dodatkowe.

Spacery i wycieczki, zabawy ruchowe w ogrodzie przedszkolnym, działania wspomagające rozwój dziecka oraz rozwijające zainteresowania i uzdolnienia – praca indywidualna, prowadzenie obserwacji pedagogicznych.

13.40-13.50 Aktywność ruchowa (zabawa ruchowa, muzyczno – ruchowa).
13.50-14.30 CHP – Czynności higieniczno – porządkowe. Przygotowanie do obiadu. Zabiegi higieniczne. Czynności samoobsługowe. Wdrażanie zasad higieny
i kulturalnego zachowania. Rozwijanie umiejętności samoobsługowych
i estetycznych – prowadzenie obserwacji pedagogicznych.OBIAD – II DANIE

Kształtowanie nawyków zdrowego trybu życia w tym prawidłowego odżywiania się, zwracanie uwagi na kulturalne spożywanie posiłku, zachowanie prawidłowej postawy, rozwijanie umiejętności posługiwania się sztućcami, wdrażanie do czynności higienicznych i porządkowych po zakończeniu posiłku.

14.30 -16.30 Aktywność twórcza dzieci, zabawy swobodne w sali lub ogrodzie przedszkolnym, działania wspomagające rozwój dziecka oraz rozwijające zainteresowania i uzdolnienia – praca indywidualna, prowadzenie obserwacji pedagogicznych. Czynności organizacyjno – porządkowe, rozchodzenie się dzieci.

K.M