Pomóc dzieciom
Kształtować ich osobowość,
Budzić zamiłowanie do wolności,
Choćby słońce wolności
Zaświeciło tylko na chwilę"

Przedszkole nr 16 w Koszalinie

ul. Szenwalda 9
75-442 koszalin
tel. 94 345 26 16

Ramowy rozkład dnia

 

DZIECI 3-4 LETNIE

 

GODZINYROZKŁAD DNIA
6.30 – 8.00 Przychodzenie dzieci do przedszkola. Czynności opiekuńcze,
porządkowe i organizacyjne. Zabawy swobodne zgodne
z zainteresowaniami, upodobaniami i potrzebami dzieci.
Praca indywidualna - wspieranie rozwoju dziecka poprzez
różnorodne zabawy i ćwiczenia prowadzone pod kierunkiem
nauczyciela - prowadzenie obserwacji pedagogicznych.

Sposoby realizacji:
zabawy indywidualne, zabawy tematyczne,
zabawy manipulacyjne, zabawy konstrukcyjne,
gry dydaktyczne w tym stolikowe gry zręcznościowe  
i loteryjki, zabawy  dydaktyczne, zagadki, wyliczanki  
i rymowanki, ćwiczenia ortofoniczne, ćwiczenia  
gramatyczne, ćwiczenia  grafomotoryczne,
słowniki obrazkowo-wyrazowe, opowiadania i wiersze,
baśnie i legendy, publikacje popularnonaukowe,
wykonywanie prac plastycznych, prace zespołowe,
historyjki obrazkowe, praca z obrazkiem, rozmowy, pokaz,
praktyczne wykonywanie czynności, wykonywanie  
prac użytkowych.
8.00 – 8.15 Wprowadzenie do tematyki dnia. Zabawy grupowe -
wspieranie rozwoju dziecka poprzez różnorodne
zabawy i ćwiczenia prowadzone pod kierunkiem
nauczyciela - prowadzenie obserwacji pedagogicznych.

Sposoby realizacji:
zabawy  prowadzone metodą  pedagogiki zabawy,
zabawy  manipulacyjne, zabawy badawcze (eksperymenty,
obserwacje, doświadczenia), zabawy  konstrukcyjne,
gry dydaktyczne w tym stolikowe gry zręcznościowe
i loteryjki, zabawy dydaktyczne, zagadki, wyliczanki
i rymowanki, ćwiczenia ortofoniczne, ćwiczenia
gramatyczne, ćwiczenia  grafomotoryczne, słowniki
obrazkowo-wyrazowe, opowiadania i wiersze, baśnie
i legendy, publikacje  popularnonaukowe, scenki
dramowe, pantomima, nauka i utrwalanie piosenek,
nauka i utrwalanie tańca, opowieści muzyczne,
zabawy ruchowo-muzyczne, prace zespołowe,
historyjki obrazkowe, praca z obrazkiem,
rozmowy, pokaz.
8.15 – 8.20Zabawa ruchowa, przy muzyce -
prowadzenie obserwacji pedagogicznych.
8.20 – 8.50CHP - Czynności higieniczno – porządkowe.
Przygotowanie do śniadania. Zabiegi
higieniczne. Czynności samoobsługowe.
Wdrażanie zasad higieny i kulturalnego
zachowania. Rozwijanie umiejętności
samoobsługowych i estetycznych - prowadzenie
obserwacji pedagogicznych.

ŚNIADANIE
Kształtowanie nawyków zdrowego trybu życia
w tym prawidłowego odżywiania się. Zwracanie
uwagi na kulturalne spożywanie posiłku.
Zachowanie prawidłowej postawy. Rozwijanie
umiejętności posługiwania się sztućcami.
Wdrażanie do czynności higienicznych
i porządkowych po zakończeniu posiłku -
prowadzenie obserwacji pedagogicznych.

Sposoby realizacji:
dyżury, pokaz, praktyczne wykonywanie czynności,
wykonywanie prac użytkowych
8.50– 9.10Wspieranie rozwoju dziecka poprzez prowadzenie
dydaktycznych zajęć programowych z całą grupą:
kształtowanie mowy i myślenia, poznawanie
przyrody, prace ogrodnicze, prowadzenie
obserwacji, zajęcia plastyczno-konstrukcyjne,
umuzykalniające, kształtowanie pojęć
matematycznych, wycieczki, zestaw zabaw
ruchowych (jeden zestaw na 2 tygodnie …)
- prowadzenie obserwacji pedagogicznych.

Sposoby realizacji:
zabawy tematyczne, zabawy prowadzone metodą  
pedagogiki zabawy, zabawy manipulacyjne, zabawy
badawcze (eksperymenty, obserwacje, doświadczenia),
zabawy konstrukcyjne, zabawy ruchowe i ćwiczenia
gimnastyczne, zabawy i gry sportowe organizowane
na powietrzu, gry dydaktyczne w tym stolikowe gry
zręcznościowe i loteryjki, zabawy dydaktyczne,
zagadki, wyliczanki i rymowanki, ćwiczenia
ortofoniczne, ćwiczenia gramatyczne, ćwiczenia
grafomotoryczne, słowniki  obrazkowo-wyrazowe,
spacery i wycieczki, opowiadania i wiersze, baśnie
i legendy, publikacje  popularnonaukowe, teatrzyki
– przedstawienia  teatralne, inscenizacje, scenki
dramowe,  pantomima, uroczystości  przedszkolne,
nauka piosenek, nauka tańca, opowieści muzyczne,
słuchanie utworów muzycznych, zabawy ruchowo-
muzyczne, gra na instrumentach, wykonywanie prac
plastycznych, prace zespołowe, historyjki obrazkowe,
praca z obrazkiem, rozmowy, dyżury, pokaz, praktyczne  
wykonywanie czynności, wykonywanie prac użytkowych,
prace w ogrodzie przedszkolnym, spotkania z ciekawymi
osobami.
9.10– 10.10Własna aktywność dzieci: zabawy podejmowane
z własnej inicjatywy przy niewielkim udziale
nauczyciela (zabawy w kącikach zainteresowań,
zabawy konstrukcyjne, układanie puzzli,
układanek, kolorowanie ilustracji, korzystanie
z kącika plastycznego itp.) - prowadzenie
obserwacji pedagogicznych.

Sposoby realizacji:
zabawy indywidualne, zabawy tematyczne,
zabawy manipulacyjne, zabawy badawcze
(eksperymenty, obserwacje, doświadczenia),
zabawy konstrukcyjne, zabawy ruchowe
i ćwiczenia gimnastyczne, gry dydaktyczne
w tym stolikowe gry zręcznościowe i loteryjki,
słowniki obrazkowo-wyrazowe, rozmowy,
wykonywanie prac użytkowych.
10.10-10.20Czynności samoobsługowe w szatni:
ubieranie się itp. - prowadzenie obserwacji
pedagogicznych.

Sposoby realizacji:
rozmowy, dyżury, pokaz, praktyczne wykonywanie
czynności, wykonywanie prac użytkowych.

10.20 – 11.30Gry i zabawy ruchowe w ogrodzie przedszkolnym.
Obserwacje przyrodnicze, wycieczki,
spacery i zabawy sportowe - prowadzenie obserwacji
pedagogicznych.

Sposoby realizacji:
zabawy badawcze (eksperymenty, obserwacje,
doświadczenia), zabawy konstrukcyjne, zabawy ruchowe  
i ćwiczenia gimnastyczne, zabawy i gry sportowe 
organizowane na powietrzu, wyliczanki i rymowanki,
spacery i wycieczki, prace zespołowe, praktyczne  
wykonywanie czynności, wykonywanie prac użytkowych,
prace w ogrodzie przedszkolnym,
spotkania z ciekawymi osobami.
11.30 – 12.10Czynności samoobsługowe w szatni:
rozbieranie się. CHP - Czynności higieniczno
– porządkowe. Przygotowanie do obiadu.
Zabiegi higieniczne. Czynności samoobsługowe.
Wdrażanie zasad higieny i kulturalnego zachowania.
Rozwijanie umiejętności samoobsługowych
i estetycznych - prowadzenie obserwacji pedagogicznych.

OBIAD – I DANIE (ZUPA) + DESER
Kształtowanie nawyków zdrowego trybu życia
w tym prawidłowego odżywiania się,
zwracanie uwagi na kulturalne spożywanie posiłku,
zachowanie prawidłowej postawy, rozwijanie
umiejętności posługiwania się sztućcami,
wdrażanie do czynności higienicznych i porządkowych
po zakończeniu posiłku, przygotowanie do odpoczynku
- prowadzenie obserwacji pedagogicznych.

Sposoby realizacji:
dyżury, pokaz, praktyczne wykonywanie czynności,
wykonywanie prac użytkowych.
12.10-13.00Poobiedni odpoczynek: słuchanie muzyki relaksacyjnej,
bajek muzycznych lub czytanych przez opiekuna
- prowadzenie obserwacji pedagogicznych.

Sposoby realizacji:
opowiadania i wiersze, baśnie i legendy,
słuchanie utworów muzycznych.

13.00-13.50Poobiedni odpoczynek: słuchanie muzyki relaksacyjnej,
Czynności higieniczne i samoobsługowe
- prowadzenie obserwacji pedagogicznych.

Sposoby realizacji:
opowiadania i wiersze, baśnie i legendy,
słuchanie utworów muzycznych, pokaz,
praktyczne wykonywanie czynności,
wykonywanie prac użytkowych.
13.50-13.55Zabawa ruchowa, przy muzyce
- prowadzenie obserwacji pedagogicznych.
13.55-14.30CHP - Czynności higieniczno – porządkowe.
Przygotowanie do obiadu. Zabiegi higieniczne.
Czynności samoobsługowe. Wdrażanie zasad higieny
i kulturalnego zachowania. Rozwijanie umiejętności
samoobsługowych i estetycznych - prowadzenie
obserwacji pedagogicznych.

OBIAD - II DANIE
Kształtowanie nawyków zdrowego trybu życia
w tym prawidłowego odżywiania się,
zwracanie uwagi na kulturalne spożywanie posiłku,
zachowanie prawidłowej postawy, rozwijanie
umiejętności posługiwania się sztućcami,
wdrażanie do czynności higienicznych i porządkowych
po zakończeniu posiłku - prowadzenie obserwacji
pedagogicznych.

Sposoby realizacji:
dyżury, pokaz, praktyczne wykonywanie czynności,
wykonywanie prac użytkowych.
14.30-16.30Aktywność twórcza dzieci, zabawy swobodne
w sali lub ogrodzie przedszkolnym,
działania wspomagające rozwój dziecka oraz
rozwijające zainteresowania i uzdolnienia
– praca indywidualna, prowadzenie obserwacji
pedagogicznych. Czynności organizacyjno
- porządkowe, rozchodzenie się dzieci.

Sposoby realizacji:
zabawy indywidualne, zabawy tematyczne,
zabawy prowadzone metodą pedagogiki zabawy,
zabawy manipulacyjne, zabawy badawcze
(eksperymenty, obserwacje, doświadczenia),
zabawy konstrukcyjne, zabawy i gry sportowe 
organizowane na powietrzu, gry dydaktyczne
w tym stolikowe gry zręcznościowe i loteryjki,
zabawy dydaktyczne, zagadki, wyliczanki
i rymowanki, ćwiczenia ortofoniczne, ćwiczenia
gramatyczne, ćwiczenia grafomotoryczne,
słowniki obrazkowo-wyrazowe, opowiadania  
i wiersze, baśnie i legendy, publikacje
popularnonaukowe, scenki dramowe, pantomima,
uroczystości przedszkolne, nauka i utrwalenie 
piosenek, nauka i utrwalenie tańca, zabawy
ruchowo-muzyczne, gra na instrumentach,
wykonywanie prac plastycznych, prace zespołowe,
historyjki obrazkowe, praca z obrazkiem, rozmowy,
dyżury, pokaz, praktyczne wykonywanie czynności,
wykonywanie prac użytkowych.

 

 

DZIECI 5-6 LETNIE

 

GODZINYROZKŁAD DNIA
6.30 – 8.00Przychodzenie dzieci do przedszkola. Czynności opiekuńcze,
porządkowe i organizacyjne. Zabawy swobodne zgodne
z zainteresowaniami, upodobaniami i potrzebami dzieci.
Praca indywidualna - wspieranie rozwoju dziecka
poprzez różnorodne zabawy i ćwiczenia prowadzone pod
kierunkiem nauczyciela - prowadzenie obserwacji
pedagogicznych.

1 Sposoby realizacji: zabawy indywidualne, zabawy
tematyczne, zabawy manipulacyjne, zabawy konstrukcyjne,
gry dydaktyczne w tym stolikowe gry zręcznościowe
i loteryjki, zabawy  dydaktyczne, zagadki, wyliczanki
i rymowanki, ćwiczenia ortofoniczne, ćwiczenia gramatyczne,
ćwiczenia  grafomotoryczne, słowniki  obrazkowo-wyrazowe,
opowiadania i wiersze, baśnie  i legendy, publikacje
popularnonaukowe, wykonywanie  prac plastycznych, prace
zespołowe, historyjki obrazkowe, praca  z obrazkiem,
rozmowy, pokaz, praktyczne  wykonywanie  czynności,
wykonywanie  prac  użytkowych z zainteresowaniami,
upodobaniami i potrzebami dzieci, praca indywidualna.
8.00 – 8.15Zabawy indywidualne i grupowe.
8.15 – 8.20Ćwiczenia poranne.
8.20 – 8.50Czynności higieniczne i samoobsługowe. Pełnienie dyżurów.
Przygotowanie do śniadania. ŚNIADANIE
8.50– 9.20Zajęcia i zabawy edukacyjne w oparciu o podstawę
programową prowadzone z całą grupą: kształtowanie mowy
i myślenia, poznawanie przyrody, zajęcia plastyczno-
konstrukcyjne, umuzykalniające, kształtowanie pojęć
matematycznych, ćwiczenia gimnastyczne,
zabawy orientacyjno – porządkowe.
9.20– 9.50Własna aktywność dzieci: zabawy podejmowane z własnej
inicjatywy przy niewielkim udziale nauczyciela
(zabawy w kącikach zainteresowań, zabawy konstrukcyjne,
układanie puzzli, układanek, kolorowanie ilustracji,
korzystanie z kącika plastycznego itp.).
9.50 – 10.10Czynności higieniczne i samoobsługowe. Pełnienie dyżurów.
Przygotowanie do II śniadania. II – ŚNIADANIE
10.10 – 10.20Czynności samoobsługowe w szatni:
rozbieranie, ubieranie się itp.
10.20 – 11.20Gry i zabawy ruchowe w ogrodzie przedszkolnym.
Obserwacje przyrodnicze, wycieczki,
spacery i zabawy sportowe.
Zabawy swobodne w sali, rozwijanie zdolności
i zainteresowań dzieci.
11.20-11.50Czynności higieniczne i samoobsługowe. Pełnienie dyżurów.
Przygotowanie do obiadu.
Obiad – II DANIE ZUPA
11.50 –12.00Poobiedni relaks.
12.00 – 12.30Zajęcia i zabawy edukacyjne w oparciu o podstawę
programową prowadzone z całą grupą:
kształtowanie mowy i myślenia, poznawanie przyrody,
zajęcia plastyczno-konstrukcyjne, umuzykalniające,
kształtowanie pojęć matematycznych,
ćwiczenia gimnastyczne,
zabawy orientacyjno – porządkowe.
12.30- 12.50Własna aktywność dzieci:
zabawy podejmowane z własnej inicjatywy
przy niewielkim udziale nauczyciela.
12.50– 13.00Zabawa ruchowa.
13.00 – 13.30Zabawy w kącikach zainteresowań,
zabawy tematyczne, integrujące działania wspomagające
rozwój dziecka oraz rozwijające zainteresowania
i uzdolnienia – praca indywidualna.
13.30 – 14.00Czynności higieniczne i samoobsługowe.
Pełnienie dyżurów. Przygotowanie do obiadu.
Obiad – II DANIE
14.00 – 14.10Poobiedni relaks.
14.10 – 16.30Aktywność twórcza dzieci, zabawy swobodne w sali
lub ogrodzie przedszkolnym, działania wspomagające
rozwój dziecka oraz rozwijające zainteresowania
i uzdolnienia – praca indywidualna.
Czynności porządkowe, rozchodzenie się dzieci
– pożegnanie.