3-4 latki

RAMOWY ROZKŁAD DNIA DLA DZIECI 3-4 LETNICH

Godziny

Rozkład dnia

6.30 – 8.00

Schodzenie się dzieci, powitanie dzieci, zabawy zgodne z zainteresowaniami, upodobaniami i potrzebami dzieci, praca indywidualna.

8.00 – 8.15

 Zabawy indywidualne i grupowe.

8.15 – 8.20

Zabawy ruchowe, orientacyjno-porządkowe, przy muzyce.

8.20 – 8.50

Czynności higieniczne i samoobsługowe. Przygotowanie do śniadania. ŚNIADANIE

8.50– 9.10

Zajęcia i zabawy  edukacyjne w oparciu o podstawę programową prowadzone z całą grupą: kształtowanie mowy i myślenia, poznawanie przyrody, zajęcia plastyczno-konstrukcyjne, umuzykalniające, kształtowanie pojęć matematycznych, ćwiczenia gimnastyczne, zabawy orientacyjno – porządkowe.

9.10– 9.50

Własna aktywność dzieci: zabawy podejmowane z własnej inicjatywy przy niewielkim udziale nauczyciela (zabawy w kącikach zainteresowań, zabawy konstrukcyjne, układanie puzzli, układanek, kolorowanie ilustracji, korzystanie z kącika plastycznego itp.).

9.50 – 10.10

Czynności higieniczne i samoobsługowe. Przygotowanie do  II śniadania.
II – ŚNIADANIE

10.10 – 10.20

Czynności samoobsługowe w szatni: rozbieranie, ubieranie się itp.

10.20 – 11.20

Gry i zabawy ruchowe w ogrodzie przedszkolnym. Obserwacje przyrodnicze, wycieczki, spacery i zabawy sportowe. Zabawy swobodne w sali, rozwijanie zdolności i zainteresowań dzieci.

11.20-12.00

Czynności higieniczne i samoobsługowe. Przygotowanie do obiadu. Obiad –
II DANIE ZUPA

12.00-13.00

Poobiedni odpoczynek: słuchanie muzyki relaksacyjnej.

13.00-13.50

Poobiedni odpoczynek: słuchanie muzyki relaksacyjnej. Czynności higieniczne i samoobsługowe.

13.50-13.55

Zabawy ruchowe, orientacyjno-porządkowe, przy muzyce.

13.55-14.30

Czynności higieniczne i samoobsługowe. Przygotowanie do  obiadu. Obiad
II DANIE

14.30 – 16.30

Aktywność twórcza dzieci, zabawy swobodne w sali lub ogrodzie przedszkolnym, działania wspomagające rozwój dziecka oraz rozwijające zainteresowania i uzdolnienia – praca indywidualna. Czynności porządkowe, rozchodzenie się dzieci – pożegnanie.