Pomóc dzieciom
Kształtować ich osobowość,
Budzić zamiłowanie do wolności,
Choćby słońce wolności
Zaświeciło tylko na chwilę"

Przedszkole nr 16 w Koszalinie

Kornela Makuszyńskiego 9
75-442 Koszalin
tel. 94 345 26 16

Ramowy rozkład dnia

ramowy-rozklad-dnia-dla-dzieci-3-4-letnich-1

ramowy-rozklad-dnia-dla-dzieci-5-6-letnich