Pomóc dzieciom
Kształtować ich osobowość,
Budzić zamiłowanie do wolności,
Choćby słońce wolności
Zaświeciło tylko na chwilę"

Przedszkole nr 16 w Koszalinie

Kornela Makuszyńskiego 9
75-442 Koszalin
tel. 94 345 26 16

Programy ogólnopolskie, miejskie

 

1. ogólnopolski program

w grupach wiekowych: 3,-4,-5,-6 -latki


2. ogólnopolski program

w grupach wiekowych: 3,-4,-5,-6 –latki


3. ogólnopolski program

w grupach wiekowych: 3,-4,-5,-6 -latki


4. ogólnopolski program edukacji zdrowotnej

w grupach wiekowych: 3,-4,-5,-6 -latki


5. ogólnopolski program edukacji prozdrowotnej

w grupach wiekowych: 4-latki


6. ogólnopolski program

w grupach wiekowych: 5-latki