Pomóc dzieciom
Kształtować ich osobowość,
Budzić zamiłowanie do wolności,
Choćby słońce wolności
Zaświeciło tylko na chwilę"

Przedszkole nr 16 w Koszalinie

ul. Szenwalda 9
75-442 koszalin
tel. 94 345 26 16

Programy, projekty, innowacje

Dopuszczam do użytku w roku szkolnym 2016/2017:

Programy nauczania:

Programy własne:

Projekty edukacyjne:

Innowacje pedagogiczne:

Programy miejskie:

Programy ogólnopolskie:

Inne:

 

Elitarna sieć przedszkoli – Przedszkole uczące się

            Od stycznia 2017 r. nauczyciele Przedszkola nr 16 w Koszalinie uczestniczą w kursie e-learningowym pn. „Skuteczne wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci wraz z edukacją matematyczną i techniczną w przedszkolu” organizowanym przez Akademię Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej.

            Kurs został utworzony z inicjatywy profesor Edyty Gruszczyk – Kolczyńskiej, ekspertki w zakresie wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej. Przystępując do uczestnictwa w kursie e-learningowym, placówka otrzymała tytuł „Przedszkole uczące się”, a także została przyjęta do elitarnego i prestiżowego Programu Partnerstwa APS skupiającego ponad 240 przedszkoli.

            Celem tego ogólnopolskiego programu jest wspieranie placówek edukacyjnych w zakresie wymiany wiedzy, stosowania dobrych praktyk oraz wdrażania nowatorskich działań edukacyjnych. Placówki skupione w Programie Partnerstwa APS można poznać na stronie www.przedszkola-aps.edu.pl

Od przedszkola się wszystko zaczyna