Programy nauczania i własne

Zestaw programów wychowania przedszkolnego

do pracy z dziećmi w roku szkolnym 2013/2014

 

Dopuszczam do użytku:

1)        program wychowania przedszkolnego:

a)         tytuł: : „Nasze przedszkole”

b)        autor: M. Kwaśniewska, W. Żaba-Żabińska

c)         wydawnictwo: Mac edukacja

realizowany w grupach wiekowych: 3-latki

 

2)        program wychowania przedszkolnego:

a)      tytuł: : „Dziecko w swoim żywiole”

b)      autor: A. Pawłowska-Niedbała, D. Kucharska, J. Święcicka, E. Wilkos

c)      wydawnictwo:

realizowany w grupach wiekowych: 4-latki

 

3)        program wychowania przedszkolnego:

a)         tytuł: : „Ku dziecku”

b)        autor: B. Bilewicz- Kuźnia, T. Parczewska

c)         wydawnictwo:

realizowany w grupach wiekowych: 5,-6 –latki „Mrówki”

 

4)        program wychowania przedszkolnego:

a)         tytuł: : „Program wychowania i kształcenia oraz wspomagania rozwoju sześciolatków  w przedszkolach, w klasach zerowych i placówkach integracyjnych”

b)        autor: . E. Gruszczyk- Kolczyńska, E. Zielińska

c)         wydawnictwo: Nowa Era

realizowany w grupach wiekowych: 6 –latki „Żabki”

 

5)        program wychowania przedszkolnego:

a)      tytuł:  „Wspomaganie rozwoju umysłowego 3 latka i dzieci wolniej rozwijających się”

b)      autor: E. Gruszczyk- Kolczyńska, E. Zielińska

c)      wydawnictwo: WSiP

w grupach wiekowych: 3 latki

 

6)        program wychowania przedszkolnego:

a)      tytuł: : „Dziecięca matematyka- metodyka i scenariusze zajęć z sześciolatkami w przedszkolu, w szkole i w placówkach integracyjnych „

b)      autor: E. Gruszczyk- Kolczyńska, E. Zielińska

c)      wydawnictwo: WSiP

w grupach wiekowych: 6 latki

 

 

 

7)        program wychowania przedszkolnego:

a)      tytuł: : Program wspomagania rozwoju, wychowania i edukacji starszych przedszkolaków (czterolatków i pięciolatków)”

b)      autor: E. Gruszczyk- Kolczyńska, E. Zielińska

c)      wydawnictwo: WSiP

w grupach wiekowych: 4, -5-latki

 

Innowacja pedagogiczna

a)      tytuł: „Stymulowanie rozwoju dziecka z wykorzystaniem książek D. Dziamskiej”

b)      autor: Joanna Sobasz

realizowana grupach wiekowych: 3,-4,-5,-6 –latki

 

oraz

programy wspomagające:

 

1)        ogólnopolski program

a)                     tytuł: Optymistyczne Przedszkole”

b)                    autor: M. Nawrot, I. Dzierzgowska

w grupach wiekowych: 3,-4,-5,-6 -latki

 

2)        ogólnopolski program

a)      tytuł: „Partnerskie Przedszkole”

b)      autor: M. Nawrot, I. Dzierzgowska

w grupach wiekowych: 3,-4,-5,-6 –latki

 

3)        Ogólnopolski program

a)        tytuł: „Kraina dzieci w Europie-bis”

b)        autor: M. Nawrot, I. Dzierzgowska

w grupach wiekowych: 3,-4,-5,-6 -latki

 

4)        Ogólnopolski program edukacji zdrowotnej

a)      tytuł: „Akademia Agufresch”

w grupach wiekowych: 3,-4,-5,-6 -latki

 

5)             Ogólnopolski program edukacji prozdrowotnej

a)        tytuł: „Kubusiowi Przyjaciele Natury”- elementy zdrowego żywienia

b)        w grupach wiekowych: 4-latki

 

6)        Ogólnopolski program

a)        tytuł: „Przyjaciele Zippiego”

b)        autor: Partnership for Children

w grupach wiekowych: 5-latki

 

7)        Autorski program Ekologiczny

a) tytuł: „Ekostrażnik”

b) Krystyna Madera

w grupach wiekowych: 6-latki „Mrówki”