Pomóc dzieciom
Kształtować ich osobowość,
Budzić zamiłowanie do wolności,
Choćby słońce wolności
Zaświeciło tylko na chwilę"

Przedszkole nr 16 w Koszalinie

ul. Szenwalda 9
75-442 koszalin
tel. 94 345 26 16

Programy, projekty, innowacje

Dopuszczam do użytku w roku szkolnym 2016/2017:

Programy nauczania:

Programy własne:

Projekty edukacyjne:

Innowacje pedagogiczne:

Programy miejskie:

Programy ogólnopolskie:

Inne: