Pomóc dzieciom
Kształtować ich osobowość,
Budzić zamiłowanie do wolności,
Choćby słońce wolności
Zaświeciło tylko na chwilę"

Przedszkole nr 16 w Koszalinie

Kornela Makuszyńskiego 9
75-442 Koszalin
tel. 94 345 26 16

Programy, projekty, innowacje

Dopuszczam do użytku w roku szkolnym 2018/2019:

Programy nauczania:

Programy własne (grupowe):

Innowacje pedagogiczne/projekty:

Programy miejskie:

Programy ogólnopolskie:

Programy edukacyjne:

 Inne:

K.M