Pomóc dzieciom
Kształtować ich osobowość,
Budzić zamiłowanie do wolności,
Choćby słońce wolności
Zaświeciło tylko na chwilę"

Przedszkole nr 16 w Koszalinie

ul. Szenwalda 9
75-442 koszalin
tel. 94 345 26 16

Programy nauczania i własne

 

Zestaw programów wychowania przedszkolnego do pracy z dziećmi w roku szkolnym 2013/2014

 

Dopuszczam do użytku:

1. program wychowania przedszkolnego:

realizowany w grupach wiekowych: 3-latki

2. program wychowania przedszkolnego:

realizowany w grupach wiekowych: 4-latki


3. program wychowania przedszkolnego:

realizowany w grupach wiekowych: 5,-6 –latki „Mrówki”


4. program wychowania przedszkolnego:

realizowany w grupach wiekowych: 6 –latki „Żabki”


5. program wychowania przedszkolnego:

w grupach wiekowych: 3 latki


6. program wychowania przedszkolnego:

w grupach wiekowych: 6 latki


7. program wychowania przedszkolnego:

w grupach wiekowych: 4, -5-latki


8. innowacja pedagogiczna

realizowana grupach wiekowych: 3,-4,-5,-6 –latki


 

oraz programy wspomagające:

 

1. ogólnopolski program

w grupach wiekowych: 3,-4,-5,-6 -latki


2. ogólnopolski program

w grupach wiekowych: 3,-4,-5,-6 –latki


3. ogólnopolski program

w grupach wiekowych: 3,-4,-5,-6 -latki


4. ogólnopolski program edukacji zdrowotnej

w grupach wiekowych: 3,-4,-5,-6 -latki


5. ogólnopolski program edukacji prozdrowotnej

w grupach wiekowych: 4-latki


6. ogólnopolski program

w grupach wiekowych: 5-latki


7. autorski program Ekologiczny

w grupach wiekowych: 6-latki „Mrówki”