Pomóc dzieciom
Kształtować ich osobowość,
Budzić zamiłowanie do wolności,
Choćby słońce wolności
Zaświeciło tylko na chwilę"

Przedszkole nr 16 w Koszalinie

Kornela Makuszyńskiego 9
75-442 Koszalin
tel. 94 345 26 16

Obszar 6 Zajęcia zorganizowane

 

PwR

OBSZAR NR 6 – ZAJĘCIA ZORGANIZOWANE

            Rozumiejąc zdrowie jako „stan pełnego, dobrego samopoczucia fizycznego, psychicznego i społecznego”, podjęliśmy współpracę z Powiatową Stacją   Sanitarno- Epidemiologiczną  w Koszalinie  i postanowiliśmy rozpocząć cykl naszych spotkań ze zdrowiem  od uroczystości, która na stałe wpisała się już w kalendarz uroczystości w naszym przedszkolu, tj. Dnia czyściocha. Uroczystość podzieliliśmy czasowo na trzy  obszary , które obejmowały:

– konkurs plastyczny dla rodziców i dzieci z grup młodszych pt. „Zdrowy ząbek”

– konkurs wiedzy o zdrowiu i higienie dla dzieci 5-6- letnich;

– pokaz sprzętu medycznego;

        Celem  konkursu plastycznego pt.”Zdrowy ząbek” było: utrwalenie wiedzy i umiejętności z zakresu edukacji zdrowotnej, rozwijanie zdolności plastycznych dzieci, propagowanie wartościowego spędzania wolnego czasu w gronie najbliższym, kształtowanie postawy prozdrowotnej, zachęcanie do zdrowego stylu życia.

        Konkurs wiedzy z zakresu edukacji zdrowotnej odbył się na terenie naszego przedszkola. Treść pytań i zadań utrwalających wiedzę i umiejętności przygotowano dla dzieci starszych, tj.5-6- latków. Celem  konkursu wiedzy, było:  kształtowanie postawy prozdrowotnej, zachęcanie do zdrowego stylu życia i utrwalenie wiedzy i umiejętności z zakresu edukacji zdrowotnej. Cała społeczność przedszkola została nagrodzona za podejmowanie działań na rzecz zdrowia wycieczką do siedziby sanepidu ufundowanej przez Dyrektora Powiatowej Stacji epidemiologiczno- sanitarnej w Koszalinie.

        Ten wyjątkowy i pracowity dzień zakończył pokaz sprzętu medycznego. Dzięki uprzejmości  zaprzyjaźnionych rodziców  z grupy II mogliśmy zapoznać się z wyglądem i wyposażeniem karetki pogotowia. Poznaliśmy rodzaje sygnalizacji dźwiękowej i  utrwaliliśmy numery alarmowe. Zaproszeni goście w sposób przystępny i ciekawy przybliżyli  zawód ratownika medycznego i zapoznali ze sprzętem ratującym życie. Podczas spotkania z dziećmi nasi goście poruszyli podczas rozmów z dziećmi temat dbania o własne zdrowie, utrwalili sposoby zdrowego  i bezpiecznego spędzania  wolnego czasu. Zaprosili dzieci do aktywności ruchowej i częstego spędzania na świeżym powietrzu.

Również do zajęć zorganizowanych zaliczyliśmy coroczny udział przedszkola w

– „Olimpiadzie Przedszkolnej” organizowanej z okazji obchodów Dni Przylesia

– Turnieju Sportowo-Wiedzowym organizowanym przez Komendę Miejską Policji, Zarząd Obiektów Sportowych i TKKF w Koszalinie oraz Przedszkole nr 10 w Koszalinie

– Ogólnomiejskim Programie Przedszkolnym „Edukacja Przeciwpożarowa”

Potwierdzeniem naszego udział w tych programach są regulaminy danego programu oraz dyplomy.

Zajęcia zorganizowane – Dzień Czyściocha

Udział w Olimpiadzie Przedszkoli

Udział w Turnieju Sportowo-Wiedzowym

Udział w Edukacji Przeciwpożarowej