Pomóc dzieciom
Kształtować ich osobowość,
Budzić zamiłowanie do wolności,
Choćby słońce wolności
Zaświeciło tylko na chwilę"

Przedszkole nr 16 w Koszalinie

Kornela Makuszyńskiego 9
75-442 Koszalin
tel. 94 345 26 16

Obszar 1 Wychowanie fizyczne – zajęcia edukacyjne

 

 

PwR

OBSZAR NR 1   ZAJĘCIA EDUKACYJNE

Zajęcia ruchowe wszechstronnie oddziałują na organizm przyczyniając się do podnoszenia jego wydolności oraz wszechstronnej sprawności fizycznej. W toku zabaw i gier ruchowych podnosi się wydolność wielu układów i narządów, zwłaszcza układu ruchowego, krążenia, oddychania i przemiany materii. Podczas zabaw rozwijają się wszystkie cechy motoryki (siła, szybkość, zręczność, wytrzymałość) oraz umiejętności ruchowe, mające zastosowanie w toku codziennej działalności człowieka. Ruch jest naturalną potrzebą dziecka a odpowiednia aktywność ruchowa jest dziecku niezbędna dla zapewnienia prawidłowego rozwoju fizycznego, umysłowego, motorycznego i społecznego. Dlatego w naszym przedszkolu duży nacisk kładziemy na realizację zajęć ruchowych. Grupy młodsze 3-4 latki w ramach podstawy programowej realizują zajęcia ruchowe jeden raz w tygodniu. Natomiast grupy starsze 5-6 latki w ramach podstawy programowej realizując zajęcia ruchowe dwa razy w tygodniu. Przykładowe scenariusze:

Scenariusz zajęć nr 1 z zakresu kształtowania sprawności fizycznej dziecka „PRZEDSZKOLNI KOMANDOSI- TOR PRZESZKÓD” – grupa 5 latki

Scenariusz zajęć nr 2 z zakresu kształtowania sprawności fizycznej dziecka „JESTEM SPRAWNY I ZDROWY” – grupa 5 latki

Przykładowe zestawy zajęć ruchowych realizowanych w grupie dzieci 3 letnich

ZESTAW ZABAW RUCHOWYCH NR 1, ZESTAW ZABAW RUCHOWYCH NR 2, ZESTAW ZABAW RUCHOWYCH NR 3, ZESTAW ZABAW RUCHOWYCH NR 4

Scenariusz nr 1 Przedszkolni komandosi – tor przeszkód

 Scenariusz nr 2 Jestem sprawny i zdrowy

ZESTAW ZABAW RUCHOWYCH NR 1

ZESTAW ZABAW RUCHOWYCH NR 2

ZESTAW ZABAW RUCHOWYCH NR 3

ZESTAW ZABAW RUCHOWYCH NR 4