Pomóc dzieciom
Kształtować ich osobowość,
Budzić zamiłowanie do wolności,
Choćby słońce wolności
Zaświeciło tylko na chwilę"

Przedszkole nr 16 w Koszalinie

Kornela Makuszyńskiego 9
75-442 Koszalin
tel. 94 345 26 16

prozdrowotne

 

1. ogólnopolski program edukacji zdrowotnej

w grupach wiekowych: 3,-4,-5,-6 -latki


2. ogólnopolski program edukacji prozdrowotnej

w grupach wiekowych: 4-latki