Pomóc dzieciom
Kształtować ich osobowość,
Budzić zamiłowanie do wolności,
Choćby słońce wolności
Zaświeciło tylko na chwilę"

Przedszkole nr 16 w Koszalinie

Kornela Makuszyńskiego 9
75-442 Koszalin
tel. 94 345 26 16

Misja i wizja

„Pomóc dzieciom
Kształtować ich osobowość,
Budzić zamiłowanie do wolności,
Choćby słońce wolności
Zaświeciło tylko na chwilę”

W naszym przedszkolu chcemy wychowywać dziecko otwarte na świat, zaradne, przedsiębiorcze, optymistyczne, umiejące znaleźć w nim swoje miejsce. Dziecko, które radzi sobie z niepowodzeniami, rozwinięte intelektualnie, które jest aktywnym członkiem rodziny i społeczeństwa. Chcemy wychowywać Europejczyka świadomego własnych narodowych korzeni i kierującego się ideą respektowania praw człowieka. Nasze przedszkole ma określone priorytety wychowawcze. Na pierwszym miejscu stoi podmiotowość i dobro dziecka, jego wszechstronny rozwój zgodny z jego wrodzonymi predyspozycjami i przygotowanie do podjęcia nauki w szkole.

Misja naszego przedszkola:
„Przedszkole we współpracy z rodziną i środowiskiem organizuje działania opiekuńcze, wychowawcze i edukacyjne ukierunkowane na sukces swoich wychowanków!”

Wizja przedszkola
„Przedszkole miejskie nr 16 dobrym startem w drodze do sukcesu każdego dziecka”