Pomóc dzieciom
Kształtować ich osobowość,
Budzić zamiłowanie do wolności,
Choćby słońce wolności
Zaświeciło tylko na chwilę"

Przedszkole nr 16 w Koszalinie

Kornela Makuszyńskiego 9
75-442 Koszalin
tel. 94 345 26 16

Kadra pedagogiczna

Grono pedagogiczne przedszkola liczy czternaście osób w tym dyrektor przedszkola.

Trzynaście osób to pracownicy obsługi i administracji. Każdą grupą opiekują się dwie nauczycielki pracujące w systemie zmianowym oraz pomoc nauczyciela.

Wszystkie nauczycielki posiadają wyższe wykształcenie z przygotowaniem pedagogicznym o specjalności wychowanie przedszkolne.

 mgr Joanna CzerwińskaDyrektor Przedszkola
joanna.czerwinska@przedszkole16.koszalin.pl
nauczyciel dyplomowany
wykształcenie w zakresie:

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
Zarządzanie i organizacja w oświacie

Logopedia
Wychowanie do życia w rodzinie
Rewalidacja i edukacja osób ze spektrum autyzmu

 

 mgr Anna Kowalskawicedyrektor
anna.kowalska@przedszkole16.koszalin.pl
nauczyciel dyplomowany
wykształcenie w zakresie:

Wychowanie przedszkolne
Pedagogika wczesnoszkolna
Zarządzanie i organizacja w oświacie

 

mgr Paulina Biskup
paulina.biskup@przedszkole16.koszalin.pl
nauczyciel kontraktowy (urlop macierzyński)
wykształcenie w zakresie:

Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna

Psychopedagogika

mgr Edyta Frątczak
edyta.fratczak@przedszkole16.koszalin.pl
nauczyciel mianowany
wykształcenie w zakresie:

Kształcenie zintegrowane w edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego

Resocjalizacja

Pedagogika ogólna

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

Bibliotekarstwo

Przygotowanie pedagogiczne

 mgr Bogumiła Kostecka

nauczyciel kontraktowy
wykształcenie w zakresie:

Pedagogika, Resocjalizacja
Pedagogika ogólna
Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna

 mgr Agnieszka Krawczak
agnieszka.krawczak@przedszkole16.koszalin.pl
nauczyciel dyplomowany (urlop zdrowotny)
wykształcenie w zakresie:

Pedagogika wczesnoszkolna z przedszkolną
Systemy zarządzania w oświacie.

mgr Krystyna Madera
krystyna.madera@przedszkole16.koszalin.pl
nauczyciel dyplomowany
wykształcenie w zakresie:

Pedagogika wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym

Pedagogika ogólna
Socjoterapia z diagnozą i terapią pedagogiczną

mgr Agnieszka Katarzyna Nowak
agnieszka.katarzyna.nowak@przedszkole16.koszalin.pl
nauczyciel mianowany
wykształcenie w zakresie:

Kształcenie zintegrowane w edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego
Pedagogika w zakresie poradnictwa pedagogicznego
Diagnoza i terapia pedagogiczna

Przygotowanie pedagogiczne

Edukacja i rewalidacja osób ze spektrum autyzmu

mgr Agnieszka Klaudia Nowak
agnieszka.klaudia.nowak@przedszkole16.koszalin.pl
nauczyciel dyplomowany
wykształcenie w zakresie:

Pedagogika wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym

mgr Magdalena Ochenkowska
magdalena.ochenkowska@przedszkole16.koszalin.pl
nauczyciel mianowany
wykształcenie w zakresie:

Kształcenie zintegrowane w edukacji wczesnoszkolnej i wychowanie przedszkolne

Logopedia

mgr Daria Rusin
nauczyciel kontraktowy
wykształcenie w zakresie:

Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna
Filozofia kultury, komunikacja i mediacje społeczne
Pedagogika ogólna,

Mediator w sprawach cywilnych

mgr Joanna Sobasz
joanna.sobasz@przedszkole16.koszalin.pl
nauczyciel dyplomowany
wykształcenie w zakresie:

Kształcenie zintegrowane w edukacji wczesnoszkolnej z wychowaniem przedszkolnym
Pedagogika korekcyjna (pedagogika specjalna)
Nauczanie początkowe

Logopedia

mgr Marzena Szpak
marzena.szpak@przedszkole16.koszalin.pl
nauczyciel dyplomowany
wykształcenie w zakresie:

Edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym
Gimnastyka korekcyjna

mgr Monika Studzińska
monika.studzinska@przedszkole16.koszalin.pl
nauczyciel kontraktowy
wykształcenie w zakresie:

Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne

mgr Iwona Świrska
iwona.swirska@przedszkole16.koszalin.pl
nauczyciel mianowany
wykształcenie w zakresie:

Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna

 mgr Małgorzata Zachaczewska
malgorzata.wolny@przedszkole16.koszalin.pl
nauczyciel mianowany
wykształcenie w zakresie:

Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna z terapią pedagogiczną