Kadra pedagogiczna

Grono pedagogiczne przedszkola liczy dwanaście osób w tym dyrektor przedszkola. Dwanaście osób to pracownicy obsługi i administracji. Każdą grupą opiekują się dwie nauczycielki pracujące w systemie zmianowym, pracownik obsługi oraz dodatkowo w grupie dzieci 3-letnich – pomoc nauczyciela.

Wszystkie nauczycielki posiadają wyższe wykształcenie z przygotowaniem pedagogicznym i wychowaniem przedszkolnym. Ponadto dbamy o własne doskonalenie zawodowe nieustannie uzupełniając swoją wiedzę na kursach i szkoleniach dokształcających, jak również podnoszenie jakości pracy z dzieckiem poprzez poszukiwanie nowych form i metod pracy.

Wszystkie Panie są ciepłe, troskliwe, dbają o dzieci. Są zawsze uśmiechnięte. Zarówno nauczycielki jak i personel obsługi w swoją pracę wkładają wiele serca, by stworzyć przedszkole, do którego dzieci przychodzą z radością i znajdują sposób na życie w tym wielkim, ciekawym świecie.

 

 

mgr Agnieszka Krawczak Dyrektor Przedszkola
(agnieszka.krawczak@przedszkole16.koszalin.pl)
nauczyciel dyplomowany

Certyfikat Menadżer Optymizmu

wykształcenie w zakresie:
Pedagogika wczesnoszkolna z przedszkolną
Systemy zarządzania w oświacie                                                                                                                                                           

 

mgr Anna Kowalskawicedyrektor
(anna.kowalska@przedszkole16.koszalin.pl)
nauczyciel dyplomowany
wykształcenie w zakresie:

Wychowanie przedszkolne
Pedagogika wczesnoszkolna
Zarządzanie i organizacja w oświacie

 

mgr Joanna Sobasz
(joanna.sobasz@przedszkole16.koszalin.pl)
nauczyciel dyplomowany
wykształcenie w zakresie:

Kształcenie zintegrowane w edukacji wczesnoszkolnej z wychowaniem przedszkolnym
Pedagogika korekcyjna (pedagogika specjalna)
Nauczanie początkowe

 

mgr Krystyna Madera

(krystyna.madera@przedszkole16.koszalin.pl)
nauczyciel dyplomowany
wykształcenie w zakresie:

Pedagogika wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym
Socjoterapia z diagnozą i terapią pedagogiczną

 

mgr Agnieszka Klaudia Nowak
(agnieszka.klaudia.nowak@przedszkole16.koszalin.pl)
nauczyciel dyplomowany
wykształcenie w zakresie:

Pedagogika wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym

mgr Iwona Świrska
(iwona.swirska@przedszkole16.koszalin.pl)
nauczyciel kontraktowy
wykształcenie w zakresie:

Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna

 

mgr Małgorzata Wolny
(malgorzata.wolny@przedszkole16.koszalin.pl)
nauczyciel kontraktowy
wykształcenie w zakresie:

Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna z terapią pedagogiczną

 

mgr Monika Studzińska
(monika.studzinska@przedszkole16.koszalin.pl)
nauczyciel kontraktowy
wykształcenie w zakresie:

Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne

 

mgr Magdalena Ochenkowska
(magdalena.skiera@przedszkole16.koszalin.pl)
nauczyciel kontraktowy
wykształcenie w zakresie:

Kształcenie zintegrowane w edukacji wczesnoszkolnej i wychowanie przedszkolne

 

mgr Marzena Szpak
(marzena.szpak@przedszkole16.koszalin.pl)
nauczyciel mianowany
wykształcenie w zakresie:

Edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym
Gimnastyka korekcyjna

 

mgr Agnieszka Katarzyna Nowak
(agnieszka.katarzyna.nowak@przedszkole16.koszalin.pl)
nauczyciel kontraktowy
wykształcenie w zakresie:

Kształcenie zintegrowane w edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego
Pedagogika w zakresie poradnictwa pedagogicznego
Kurs terapii pedagogicznej

 

mgr Magda Kos
(magda.kos@przedszkole16.koszalin.pl)
nauczyciel kontraktowy
wykształcenie w zakresie:

Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna z terapią pedagogiczną