Pomóc dzieciom
Kształtować ich osobowość,
Budzić zamiłowanie do wolności,
Choćby słońce wolności
Zaświeciło tylko na chwilę"

Przedszkole nr 16 w Koszalinie

ul. Szenwalda 9
75-442 koszalin
tel. 94 345 26 16

займы онлайн на карту с плохой кредитной историей

Kadra pedagogiczna

Grono pedagogiczne przedszkola liczy czternaście osób w tym dyrektor przedszkola.

Trzynaście osób to pracownicy obsługi i administracji. Każdą grupą opiekują się dwie nauczycielki pracujące w systemie zmianowym oraz pomoc nauczyciela.

Wszystkie nauczycielki posiadają wyższe wykształcenie z przygotowaniem pedagogicznym o specjalności wychowanie przedszkolne.

 

 mgr Joanna CzerwińskaDyrektor Przedszkola
joanna.czerwinska@przedszkole16.koszalin.pl
nauczyciel dyplomowany
wykształcenie w zakresie:

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
Zarządzanie i organizacja w oświacie

Logopedia
Wychowanie do życia w rodzinie
Rewalidacja i edukacja osób ze spektrum autyzmu
 

 

 mgr Anna Kowalskawicedyrektor
anna.kowalska@przedszkole16.koszalin.pl
nauczyciel dyplomowany
wykształcenie w zakresie:

Wychowanie przedszkolne
Pedagogika wczesnoszkolna
Zarządzanie i organizacja w oświacie

 

mgr Paulina Biskup
paulina.biskup@przedszkole16.koszalin.pl
nauczyciel kontraktowy
wykształcenie w zakresie:

Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna

Psychopedagogika

 

mgr Edyta Frątczak
edyta.fratczak@przedszkole16.koszalin.pl
nauczyciel mianowany
wykształcenie w zakresie:

Kształcenie zintegrowane w edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego

 

 mgr Bogumiła Kostecka

nauczyciel stażysta
wykształcenie w zakresie:

Pedagogika, Resocjalizacja
Pedagogika ogólna
Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna

 

 mgr Agnieszka Krawczak
agnieszka.krawczak@przedszkole16.koszalin.pl
nauczyciel dyplomowany
wykształcenie w zakresie:

Pedagogika wczesnoszkolna z przedszkolną
Systemy zarządzania w oświacie.

 

mgr Krystyna Madera
krystyna.madera@przedszkole16.koszalin.pl
nauczyciel dyplomowany
wykształcenie w zakresie:

Pedagogika wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym

Pedagogika ogólna
Socjoterapia z diagnozą i terapią pedagogiczną

 

mgr Agnieszka Katarzyna Nowak
agnieszka.katarzyna.nowak@przedszkole16.koszalin.pl
nauczyciel mianowany
wykształcenie w zakresie:

Kształcenie zintegrowane w edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego
Pedagogika w zakresie poradnictwa pedagogicznego
Kurs terapii pedagogicznej

 

mgr Agnieszka Klaudia Nowak
agnieszka.klaudia.nowak@przedszkole16.koszalin.pl
nauczyciel dyplomowany
wykształcenie w zakresie:

Pedagogika wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym

 

mgr Magdalena Ochenkowska
magdalena.ochenkowska@przedszkole16.koszalin.pl
nauczyciel mianowany
wykształcenie w zakresie:

Kształcenie zintegrowane w edukacji wczesnoszkolnej i wychowanie przedszkolne

Logopedia

 

mgr Daria Rusin
nauczyciel kontraktowy
wykształcenie w zakresie:

Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna
Filozofia kultury, komunikacja i mediacje społeczne
Pedagogika ogólna,

Mediator w sprawach cywilnych

 

mgr Joanna Sobasz
joanna.sobasz@przedszkole16.koszalin.pl
nauczyciel dyplomowany
wykształcenie w zakresie:

Kształcenie zintegrowane w edukacji wczesnoszkolnej z wychowaniem przedszkolnym
Pedagogika korekcyjna (pedagogika specjalna)
Nauczanie początkowe

Logopedia

 

mgr Marzena Szpak
marzena.szpak@przedszkole16.koszalin.pl
nauczyciel dyplomowany
wykształcenie w zakresie:

Edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym
Gimnastyka korekcyjna

 

mgr Monika Studzińska
monika.studzinska@przedszkole16.koszalin.pl
nauczyciel kontraktowy (2017/2018 urlop macierzyński)
wykształcenie w zakresie:

Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne

 

mgr Iwona Świrska
iwona.swirska@przedszkole16.koszalin.pl
nauczyciel mianowany (2016/2017 urlop macierzyński) 
wykształcenie w zakresie:

Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna

 

 mgr Aleksandra Wolska-Chechłacz

nauczyciel kontraktowy
wykształcenie w zakresie:

 

mgr Małgorzata Zachaczewska
malgorzata.wolny@przedszkole16.koszalin.pl
nauczyciel mianowany (2017/2018 urlop zdrowotny)
wykształcenie w zakresie:

Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna z terapią pedagogiczną