O Przedszkolu

Przedszkole Nr 16 zostało powołane do życia 08.09.1975 roku w oparciu o akt założycielski decyzją Wydziału Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta w Koszalinie. Jest placówką publiczną prowadzoną przez Miasto Koszalin.

Budynek przedszkola zlokalizowany jest przy ulicy Szenwalda 9 na osiedlu Wańkowicza pośród współczesnej architektury miasta Koszalina.

Atutem placówki jest umiejscowienie jej pośród zielonej przestrzeni otaczającego parku.

Przedszkole posiada sześć sal dydaktycznych, salę rytmiczną, salę logopedyczną oraz ogród przedszkolny  z małym amfiteatrem. Czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach 6:30 do 16:30.

Obecnie liczy sześć oddziałów, a swoją opieką i edukacją obejmuje dzieci 3-6 letnie. Przedszkole dysponuje 120 miejscami.

Dyrektorem przedszkola jest pani mgr Agnieszka Krawczak.

Wicedyrektorem jest pani mgr Anna Kowalska.

Grono pedagogiczne przedszkola liczy dwanaście osób, w tym dyrektor przedszkola. Dwanaście osób to pracownicy obsługi i administracji. Każdą grupą opiekują się dwie nauczycielki pracujące w systemie zmianowym, pracownik obsługi oraz dodatkowo w grupie dzieci 3-letnich – pomoc nauczyciela.

Przedszkole ma określone priorytety wychowawcze. Na pierwszym miejscu stoi podmiotowość i dobro dziecka, jego wszechstronny rozwój i właściwe przygotowanie do nauki w szkole. W przedszkolu odbywa się wiele imprez i uroczystości z udziałem rodziców, a także działa Rada Rodziców, która zgodnie ze statutem wspiera zarządzanie placówką.

Strona: 1 2 3