Pomóc dzieciom
Kształtować ich osobowość,
Budzić zamiłowanie do wolności,
Choćby słońce wolności
Zaświeciło tylko na chwilę"

Przedszkole nr 16 w Koszalinie

Kornela Makuszyńskiego 9
75-442 Koszalin
tel. 94 345 26 16

O Przedszkolu

Przedszkole Nr 16 zostało powołane do życia 08.09.1975 roku w oparciu o akt założycielski decyzją Wydziału Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta w Koszalinie. Jest placówką publiczną prowadzoną przez Miasto Koszalin.

Budynek przedszkola zlokalizowany jest przy ulicy Kornela Makuszyńskiego 9 na osiedlu Wańkowicza pośród współczesnej architektury miasta Koszalina.

Atutem placówki jest umiejscowienie jej pośród zielonej przestrzeni otaczającego parku.

Przedszkole posiada siedem sal dydaktycznych oraz ogród przedszkolny z małym amfiteatrem.

Czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach 6:30 do 16:30.

Obecnie liczy siedem oddziałów, a swoją opieką i edukacją obejmuje dzieci 3-6 letnie. Przedszkole dysponuje 156 miejscami.

Dyrektorem przedszkola jest pani mgr Joanna Czerwińska.

Wicedyrektorem jest pani mgr Anna Kowalska.

Grono pedagogiczne przedszkola liczy czternaście osób, w tym dyrektor przedszkola. Czternaście osób to pracownicy obsługi i administracji. Każdą grupą opiekują się dwie nauczycielki pracujące w systemie zmianowym, pracownik obsługi oraz dodatkowo w grupie dzieci 3-letnich – pomoc nauczyciela.

Przedszkole ma określone priorytety wychowawcze. Na pierwszym miejscu stoi podmiotowość i dobro dziecka, jego wszechstronny rozwój i właściwe przygotowanie do nauki w szkole. W przedszkolu odbywa się wiele imprez i uroczystości z udziałem rodziców, a także działa Rada Rodziców, która zgodnie ze statutem wspiera zarządzanie placówką.

W placówce organizowane są ciekawe zajęcia dodatkowe, które stanowią ofertę przedszkola zgodnie z zainteresowaniami dzieci i oczekiwaniami rodziców:

Programy własne i  innowacje pedagogiczne realizowane w przedszkolu:

Nasze przedszkole realizuje programy nauczania dopuszczone do użytku przez dyrektora przedszkola oraz programy ogólnopolskie:

Dzieci biorą także udział  w wielu akcjach charytatywnych, ekologicznych i promujących pozytywne zachowania np.: Góra Grosza, Ekołowca, Bateryjka, Zbiórka kasztanów,  Sprzątanie Świata, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomoc”, Cała Polska czyta dzieciom, Zbiórka karmy dla zwierząt ze schroniska w Koszalinie, Pola Nadziei – akcja Żonkil.

Nasze osiągnięcia: