Pomóc dzieciom
Kształtować ich osobowość,
Budzić zamiłowanie do wolności,
Choćby słońce wolności
Zaświeciło tylko na chwilę"

Przedszkole nr 16 w Koszalinie

Kornela Makuszyńskiego 9
75-442 Koszalin
tel. 94 345 26 16

Ogłoszenia

 Ogłoszenia bieżące:

 

 


Ogłoszenia stałe:

Audycje umuzykalniające dla dzieci 

rok szkolny 2018/2019

13 września: Najpiękniejsze piosenki z bajek.

4 października: Muzyka z małego i wielkiego ekranu.

22 listopada: Filip i jego goście.

20 grudnia: Podróż do krainy lodu.

24 stycznia: Baśń o trzech małych świnkach.

21 lutego: Gama- niezwyczajna dama.

21 marca: Perkusyjne igraszki.

15 kwietnia: W ogrodzie pani muzyki.

16 maja: O muzyce przy elektronice.

13 czerwca: Przygody pszczółki Poli w bajkowym świecie.


Terminarz teatrzyków dla dzieci

rok szkolny 2018/2019

 


Terminarz zajęć umuzykalniających
pn. „Spotkanie z Panią Nutką”

Prowadząca: mgr Izabela Borowska-Jaskulska

zajęcia odbywają się 2 razy w miesiącu

grupa I Biedronki (3 latki)

czwartek 9.10-09.30

grupa II Motylki (5-6 latki)

czwartek 12.20-12.50

grupa III Pszczółki (6 latki)

czwartek 11.10-11.40

grupa IV Mrówki (6 latki)

czwartek 10.35-11.05

grupa V Żabki (4 latki)

czwartek 09.35-09.55

grupa VI Ważki (5 latki)

czwartek 10.00-10.30

grupa VII Żuczki (6 latki  zerówka)

czwartek 11.45-12.15

K.M


 Nauka religii

Prowadząca: mgr Anna Pianka

grupa II Motylki (5-6 latki)

poniedziałek/wtorek 12.00-12.30

grupa III Pszczółki (6 latki)

poniedziałek/wtorek 12.30-13.00

grupa IV Mrówki (6 latki)

poniedziałek/wtorek 13.30-14.00

grupa VI Ważki (5 latki)

poniedziałek/wtorek 14.00-14.30

grupa VII Żuczki (6 latki zerówka)

poniedziałek/wtorek 13.00-13.30

K.M


Nauka języka angielskiego

 Prowadząca:mgr Aleksandra Jabłońska-Grześ

grupa I Biedronki (3 latki)

wtorek 14.15-14.30

grupa II Motylki (5-6 latki)

wtorek/czwartek 13.45-14.15

grupa III Pszczółki (6 latki)

wtorek/czwartek 13.15-13.45

grupa IV Mrówki (6 latki)

wtorek/czwartek 12.45-13.15

grupa V Żabki (4 latki)

wtorek 12.00-12.15

grupa VI Ważki (5 latki)

wtorek 12.15-12.45

czwartek 14.15-14.45

grupa VII Żuczki (6 latki zerówka)

czwartek 12.15-12.45

K.M