Pomóc dzieciom
Kształtować ich osobowość,
Budzić zamiłowanie do wolności,
Choćby słońce wolności
Zaświeciło tylko na chwilę"

Przedszkole nr 16 w Koszalinie

ul. Szenwalda 9
75-442 koszalin
tel. 94 345 26 16

ŻABKI

Grupa 5
(6-latki)


Nauczyciele pracujący w grupie Żabek:

 mgr Agnieszka Klaudia Nowak
(wychowawca)

mgr Edyta Frątczak

Pomoc nauczyciela:

Elżbieta Krzanowska


ZADANIA
DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZO-
OPIEKUŃCZE

 Maj 2017

 1. Poznanie znaczenia słowa stolica, poznanie zabytków Warszawy, poznanie usytuowania stolicy na mapie Polski. Odczuwanie emocjonalnego stosunku do pięknej polskiej ziemi.
 2. Pogłębianie wiadomości nt: miejsca swojego zamieszkania, wypowiadanie się nt. walorów swojej miejscowości.
 3. Utrwalenie umiejętności dzielenia zdań na wyrazy, wyrazów na sylaby i głoski, rozwijanie umiejętności wypowiadania się na podany temat.
 4. Doskonalenie umiejętności wypowiadania się pełnymi zdaniami, doskonalenie analizy i syntezy głoskowej, utrwalenie zasad dobrego wychowania.
 5. Poznanie znaczenia określenia zwierzęta egzotyczne, rozpoznawanie i nazywanie zwierząt egzotycznych.
 6. Rozwijanie wrażliwości słuchowej, rozwijanie poczucia rytmu.
 7. Utrwalenie poznanych liter oraz ich zapisu graficznego, czytanie wyrazów, zdań i krótkich tekstów.
 8. Poszerzenie słownictwa i wiadomości na temat łąki i jej mieszkańców, doskonalenie sprawności manualnej.
 9. Rozwijanie ogólnej sprawności ruchowej w trakcie gier i zabaw ruchowych.
 10. Utrwalenie zasad zachowania się w czasie wycieczek, uwrażliwienie na piękno przyrody, kształtowanie umiejętności prowadzenia obserwacji oraz zwracania uwagi na zmiany zachodzące w przyrodzie.
 11. Rozwijanie konstruowania pytań matematycznych na podstawie ilustracji.
 12. Przeliczanie w zakresie 10, dodawanie i odejmowanie, uzupełnianie liczb w ciągu liczbowym.
 13. Okazywanie przywiązania do rodziny, opowiadanie o rodzinie, rodzicach. Przygotowanie upominków, składanie życzeń z okazji dnia Mamy i Taty.
 14. Wykonywanie prac plastycznych różnymi technikami.
 15. Rozwijanie kreatywności i zdolności plastycznych, wdrażanie do starannego rysowania.

Wiersz

Dla Mamy

Ze wszystkich kwiatów świata,

chciałabym zerwać słońce.

I dać je potem tobie, złociste i gorące.

Słoneczko jest daleko ale się nie martw mamo!

Narysowałam drugie…jest prawie takie samo!

Teraz cię wycałuję jak mogę najgoręcej

Bo tak cię kocham bardzo, że już nie można więcej!

 

Piosenka

Słońce dla Mamy

1. Latem mały Antek zachwycony słońcem

zrobił swojej mamie korale błyszczące.

A że  słońce kochał, tak jak mamę prawie,

zbierał krople słońca przez dzień cały w trawie.

 Ref: Mamo! Zrobiłem w prezencie

Słońce podobne do ciebie!

Błyszczące jak twoje oczy.

Zrobiłem ze słońca wisiorek.

Gdzie słońce?

– Synku! Synku!

Już wieczorek!