Pomóc dzieciom
Kształtować ich osobowość,
Budzić zamiłowanie do wolności,
Choćby słońce wolności
Zaświeciło tylko na chwilę"

Przedszkole nr 16 w Koszalinie

ul. Szenwalda 9
75-442 koszalin
tel. 94 345 26 16

ŻABKI

Grupa 5
(6-latki)


Nauczyciele pracujący w grupie Żabek:

 mgr Agnieszka Klaudia Nowak
(wychowawca)

mgr Edyta Frątczak

Pomoc nauczyciela:

Elżbieta Krzanowska


ZADANIA
DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZO-
OPIEKUŃCZE

 

Kwiecień 2017

 1. Poznanie przyczyn różnych zjawisk przyrodniczych np: rozwoju i wzrostu roślin.
 2. Kultywowanie tradycji wielkanocnych, poznanie zwyczajów związanych ze świętami wielkanocnymi.
 3. Obserwowanie przyrody- wskazywanie cech charakterystycznych dla wiosny.
 4. Doskonalenie umiejętności wypowiedzi wielozdaniowej, poprawnej pod względem ortofonicznym i gramatycznym.
 5. Właściwie reagowanie na humor literacki, żart, nieporozumienie.
 6. Pogłębianie wiadomości nt. ochrony przyrody, kształtowanie postawy proekologicznej, wyciąganie wniosków z doświadczenia. Poznanie słowa recykling. Praktyczne ćwiczenia w segregacji odpadów.
 7. Rozwijanie wyobraźni i postawy twórczej, budzenie wrażliwości na piękno kształtów i form w przyrodzie.
 8. Wprowadzenie litery F, f, J,j. Utrwalanie poznanych wcześniej liter.
 9. Doskonalenie procesu czytania ze zrozumieniem pojedynczych zdań, wyrazów, całych tekstów.
 10. Doskonalenie wymowy, usprawnianie narządów mowy.
 11. Poznanie pojęcia odejmowanie i znaku -, rozwijanie zainteresowań matematycznych, ćwiczenie pamięci.
 12. Doskonalenie obliczeń w zakresie 10, rozwijanie umiejętności porządkowania liczb, uzupełniania ciągu liczbowego w zakresie 10.
 13. Poznanie co to są witaminy i w jakich produktach występują. Rozumienie potrzeby dbania o zdrowie.
 14. Wykonywanie prac plastycznych różnymi technikami.
 15. Rozwijanie umiejętności formułowania odpowiedzi na pytania. Poznanie nazw określających rodzaje wiatru.
 16. Doskonalenie zwinności i wytrzymałości w zabawach i ćwiczeniach gimnastycznych.
 17. Rozwijanie zdolności muzycznych, rozwijanie poczucia rytmu , granie na instrumentach perkusyjnych.

Wiersz

Pisanki

Patrzcie, ile na stole pisanek! Każda ma oczy malowane, naklejane.

Każda ma uśmiech kolorowy i leży na stole grzeczne, żeby się nie potłuc

przypadkiem w dzień świąteczny.

Ale pamiętajcie! Pisanki nie są do jedzenia.

Z pisanek się wykluwają Świąteczne Życzenia.

 

Piosenka

Zdrowy świat

1.Mam oczy i uszy i mądrą mam głowę, więc widzę i słyszę i zaraz wam powiem.

Że ważne, by w życiu szanować swe zdrowie.

Kto tego wciąż nie wie, niech teraz się dowie!  x 2

2.Gdy słońce za oknem lub wielka ulewa, wiem, jak się ubierać i wciąż sobie śpiewam.

Że ważne, by w życiu szanować swe zdrowie.

Kto tego wciąż nie wie, niech teraz się dowie!  x 2