Pomóc dzieciom
Kształtować ich osobowość,
Budzić zamiłowanie do wolności,
Choćby słońce wolności
Zaświeciło tylko na chwilę"

Przedszkole nr 16 w Koszalinie

ul. Szenwalda 9
75-442 koszalin
tel. 94 345 26 16

ŻABKI

Grupa 5
(6-latki)


Nauczyciele pracujący w grupie Żabek:

 mgr Agnieszka Klaudia Nowak
(wychowawca)

mgr Edyta Frątczak

Pomoc nauczyciela:

Elżbieta Krzanowska


ZADANIA
DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZO-
OPIEKUŃCZE

 Lipiec 2017

 1. Wdrażanie do przestrzegania reguł w zabawach zespołowych.
 2. Rozwijanie umiejętności koncentrowania uwagi poprzez uważne słuchanie opowiadań wierszy.
 3. Obserwowanie zmian w przyrodzie- podczas spaceru i zabaw w ogrodzie.
 4. Kształcenie umiejętności włączania się do rozmowy i uważnego słuchania wypowiedzi innych.
 5. Wzbogacenie wiadomości o świecie zwierząt zwierzęta prowadzące nocny i dzienny tryb życia.
 6. Doskonalenie umiejętności liczenia w grach zespołowych.
 7. Rozwijanie ogólnej sprawności ruchowej w trakcie gier i zabaw ruchowych.
 8. Uczestniczenie w zabawach rozwijających pamięć muzyczną i w zabawach ze śpiewem, rozpoznawanie i odtwarzanie poznanych rytmów.
 9. Rozwijanie i kształcenie inwencji twórczej poprzez improwizacje wokalne.
 10. Wykonywanie prac plastycznych różnymi technikami.
 11. Rozwijanie kreatywności i zdolności plastycznych, wdrażanie do starannego rysowania.
 12. Doskonalenie umiejętności czytania w zakresie poznanych liter- układanie zdań z rozsypanki literowej.
 13. Rozróżnianie roślin rosnących w ogrodzie i najbliższym otoczeniu przedszkola.
 14. Rozwijanie sprawności grafomotorycznej.
 15. Kształcenie dodawania i odejmowania w zakresie 10, próby liczenia pamięciowego.

Wiersz

Motyle

Motyle,… Motyle…Motyle… Jest ich w ogrodzie tyle!

Nad kwiatkami wiodą igraszki ,czerwieńczyki, żeglarze, modraszki!

Leciuteńkie, lotne, kolorowe, pawie oczka i pazie królowej.

Pija nektar, zapylają kwiatki, nie będziemy ich łapać do siatki.

Pędzle! farby! bajka kolorowa! Na wyścigi- motyle malować!

 

Piosenka

Złap lato

W górze bursztynowe słońce, w dolinie skrył się chłodny cień.

Motyl spieszy, by po łące móc z latem spędzić dzień.

Ref: Złap lato za rękę, zaśpiewaj piosenkę,

Dziś słońca nie będzie nam brak.

Nie kryją słowiki talentu przed nikim i tysiąc kolorów ma świat.

         Trzymać ciepły wiatr na dłoni i słuchać o czym szepcze las.

Gra na skrzypcach polny konik, znów lato woła nas.

Ref: Złap lato za rękę, zaśpiewaj piosenkę,

Dziś słońca nie będzie nam brak.

Nie kryją słowiki talentu przed nikim i tysiąc kolorów ma świat.