Pomóc dzieciom
Kształtować ich osobowość,
Budzić zamiłowanie do wolności,
Choćby słońce wolności
Zaświeciło tylko na chwilę"

Przedszkole nr 16 w Koszalinie

Kornela Makuszyńskiego 9
75-442 Koszalin
tel. 94 345 26 16

Ważki (Grupa 6)

Wazki_A_Kl_N_1a1

wazka-ruchomy-obrazek-0011

Nauczyciele:

mgr Magda Kos (wychowawca)

mgr Alicja Chudyba (nauczyciel wspomagający)

Pomoc nauczyciela:

Anna Krymowska

Zadania opiekuńczo – wychowawczo – dydaktyczne

  1. WSPOMINAMY WAKACJE: skupianie uwagi na prezentowanym utworze literackim; prowokowanie do stawiania pytań; rozwijanie umiejętności czytania mapy; przygotowanie do nauki czytania; doskonalenie wyrażania własnych spostrzeżeń w formie plastycznej; ustalanie liczebności zbiorów; ćwiczenia w czytaniu globalnym.
  2. RAZEM JEST WESOŁO: kształtowanie pojęć: przyjaźń,przyjaciel; nabywanie umiejętności współdziałania w grupie; przestrzeganie zasad i norm podczas zajęć i zabaw dowolnych; poznawanie nazw dni tygodnia i ich zapisu graficznego; rozwijanie umiejętności; doskonalenie umiejętności pracy w zespole.
  3. OTO JA: wdrażanie do uważnego słuchania utworów literackich; poznanie litery o,O; ćwiczenie słuchu fonematycznego; ćwiczenia grafomotoryczne; doskonalenie umiejętności wyrażania emocji przy użyciu techniki malowania farbami; uwrażliwienie na rytm piosenki; kształtowanie schematu własnego ciała; kształtowanie zdolności obdarzania uwagą drugiej osoby.
  4. WITAMY PANIĄ JESIEŃ: poznanie stałego, naturalnego występowania następstwa czasu – cykliczność pór roku; poznanie cech charakterystycznych jesieni; doskonalenie zmysłu dotyku; przestrzeganie ustalonych zasad zachowania się podczas wycieczki; poznawanie zasad zdrowego odżywiania się; kształtowanie pojęcia liczby 1; poznanie cyfry 1; doskonalenie umiejętności gry na instrumentach perkusyjnych.

Piosenka: Tęcza nad łąką muz. B. Szulia, sł. M. Strzałkowska

 

1.Ogromna chmura zakryła słońce

lecą na ziemię deszczu kropelki

mokną biedronki, mokną zające

małym ślimakom mokną muszelki.

 

Ref. Tęcza, tęcza jaka ładna

błyszczy w górze kolorami

weźmy wszyscy się za ręce

namalujmy tęczę sami.

 

2.Zza wielkiej chmury wybiegło słońce

wpadło na łąkę tyle promieni

patrzą biedronki, patrzą zające

to kolorami tęcza się mieni.

tecza-ruchomy-obrazek-0029