Pomóc dzieciom
Kształtować ich osobowość,
Budzić zamiłowanie do wolności,
Choćby słońce wolności
Zaświeciło tylko na chwilę"

Przedszkole nr 16 w Koszalinie

Kornela Makuszyńskiego 9
75-442 Koszalin
tel. 94 345 26 16

PSZCZÓŁKI

Grupa 3
(6-latki)


Nauczyciele pracujący w grupie Pszczółki:

mgr Magdalena Ochenkowska
(wychowawca)

mgr Iwona Świrska

Pomoc nauczyciela:

Grażyna Olejarz


ZADANIA
DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZO-
OPIEKUŃCZE

Kwiecień 2018

 

Tematy kompleksowe:

 1. Lubię książki
 2. W pracowni malarskiej
 3. Święto ziemi
 4. Dbam o zdrowie

  

 1. Budzenie zainteresowania czytaniem i pisaniem warunkującym możliwość poznawania ciekawych książek, w tym utworów literatury dziecięcej;
 2. Utrwalanie umiejętności matematycznych;
 3. Redagowanie ustnych wypowiedzi na temat „Jak powinniśmy dbać
  o nasze zdrowie?”;
 4. Przyzwyczajenie do dbania o codzienną higienę całego ciała;
 5. Rozmowa na temat znaczenia odpoczynku biernego i czynnego
  w życiu każdego człowieka;
 6. Kształtowanie u dzieci intuicyjnego rozumienia zdrowia;
 7. Zapoznawanie z zawodem lekarza, kształtowanie pozytywnego stosunku do pracowników służby zdrowia;
 8. Kształtowanie właściwych zachowań związanych z wizytami
  w gabinecie lekarskim;
 9. Wyrabianie u dzieci zdrowych nawyków żywieniowych, przyzwyczajanie do dbania o sprawność fizyczną i własne zdrowie;
 10. Rozwijanie zdolności kodowania i dekodowania informacji za pomocą symboli i słów;
 11. Kształtowanie właściwego stosunku do ludzi chorych (współczucie, chęć niesienia pomocy);
 12. Doskonalenie umiejętności tworzenia zbiorów, przeliczania
  i porównywania liczby elementów w zbiorze;
 13. Rozwijanie samodzielności w zakresie samoobsługi i wykonywania prac użytecznych;
 14. Rozwijanie zdolności uważnego słuchania ze zrozumieniem
  i krytycznego odbioru utworu literackiego (dostrzeganie jego humorystycznych treści, nazywanie pozytywnych i negatywnych cech charakteru bohaterów);
 15. Rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego, rozumienie zmian odwracalnych i nieodwracalnych;
 16. Przygotowanie do nauki pisania;
 17. Kształtowanie lepszej koordynacji wzrokowo-ruchowej i wyrabianie płynności ruchów ręki w kreśleniu szlaczków litero-podobnych zgodnie z kierunkiem kreślenia;
 18. Kształtowanie umiejętności łączenia przyczyny ze skutkiem;
 19. Wdrażanie do kulturalnego zachowania się w kontaktach społecznych;
 20. Doskonalenie sprawności manualnej;
 21. Ćwiczenia przygotowujące do pisania;
 22. Ćwiczenie pamięci świeżej;
 23. Rozpoznawanie i nazywanie podstawowych figur geometrycznych;
 24. Kształtowanie intuicji geometrycznej;
 25. Nabywanie doświadczeń potrzebnych w procesie uogólnienia;
 26. Rozbudzanie zainteresowania czasopismami dla dzieci;
 27. Utrwalenie znajomości kierunków w przestrzeni: w prawo, w lewo;
 28. Wdrażanie do ustnych wypowiedzi na określany temat;
 29. Kształtowanie postaw społecznych;
 30. Prezentacja sztuki ludowej różnych regionów;
 31. Wprowadzenie drukowanej i pisanej litery „j” „ J ”;
 32. Zachęcanie dzieci do twórczej ekspresji plastycznej i swobodnego eksperymentowania z kolorami;

Piosenka „Maszeruje wiosna”

Tam daleko, gdzie wysoka sosna
maszeruje drogą mała wiosna
ma spódniczkę mini, sznurowane butki
i jeden warkoczyk krótki.

Maszeruje wiosna a ptaki wokoło
lecą i świergoczą głośno i wesoło
Maszeruje wiosna, w ręku trzyma kwiat
gdy go w górę wznosi – zielenieje świat.

Nosi wiosna dżinsową kurteczkę,
na ramieniu małą torebeczkę
chętnie żuje gumę i robi balony
a z nich każdy jest zielony.

Maszeruje…

Wiosno, wiosno, nie zapomnij o nas
każda trawka chce już być zielona
Gdybyś zapomniała, inną drogą poszła
zima by została mroźna. 


 


KĄCIK RODZICA
warto przeczytać

Artykuł pt. Spędzanie czasu na świeżym powietrzu? (25.02.2018r.)

 

Wiele osób mylnie sądzi, że jeśli uchroni swoje dziecko przed deszczem i zimnem to ich syn/córka będzie zdrowsza. Częste przebywanie na świeżym powietrzu zwiększa odporność organizmu. Hartowanie organizmu to podstawowa zasada, która powinna  dominować w przeciwdziałaniu chorobom i zwiększaniu odporności.

Powietrze to jeden z naturalnych czynników, które ma bardzo duże znaczenie dla rozwoju dziecka. Naszym zadaniem jest przyzwyczajenie dzieci do przebywania na świeżym powietrzu bez względu na porę roku.

Korzystanie z powietrza i słońca to podstawowy warunek higieny układu oddechowego i krążenia.  .

Zabawy na świeżym powietrzu sprzyjają nie tylko rozwojowi ruchowemu, ale także uodparniają na choroby. Dziecko powinno przebywać na świeżym powietrzu niezależnie od pory roku. Ważne jest, aby było dobrze ubrane. Strój powinien być dostosowany do aktualnych warunków atmosferycznych. Nie może się przeziębić, ani przegrzać. W ten sposób na pewno uchroni się przed chorobą.

Dzieci pozbawione możliwości przebywania na powietrzu nie mogą się prawidłowo rozwijać. Najważniejszym zadaniem wychowawczym jest przyzwyczajenie dzieci do przebywania na powietrzu bez względu na pogodę. Jedynie deszcz, silny wiatr i mróz uniemożliwia przebywanie dzieci na powietrzu.

Każda pora stwarza inne możliwości przebywania na świeżym powietrzu. Zawsze należy uwzględniać warunki atmosferyczne, teren, ubranie dzieci, odpowiedni dobór zabaw i ćwiczeń.

Podczas dni upalnych należy wdrażać dzieci do właściwego zachowania. Dążyć trzeba do przyzwyczajania dzieci do zmiany miejsc zabaw w ogrodzie przedszkolnym i chronienia się w cień, do zaspokojenia pragnienia. Dzieci starsze powinny wiedzieć, że słońce może być powodem zasłabnięcia, bólu głowy, i że wtedy należy ochłodzić ciało wodą, pozostawać w cieniu, osłaniać głowę przez noszenie czapki, kapelusika lub chusteczki.

Zabawy i ćwiczenia na powietrzu zimą mają wielką wartość zdrowotną, hartują i usprawniają. Zachęcając dzieci do ruchu i wysiłku musimy pamiętać by był on dostosowany do temperatury i odpowiednio regulowany: bardziej żywy
i rozgrzewający na początku.

Spacery stanowią jedną z form realizowania zadań wychowania zdrowotnego. Wycieczki natomiast wynikają z treści programowych dotyczących poznania przez dziecko otaczającej rzeczywistości przyrodniczej i techniki oraz kształtowania tą drogą postaw emocjonalnych i społeczno – moralnych. Spacer, wycieczka, zabawy sportowe są wydarzeniami zwykle oczekiwanymi z radością, jej przebieg nie może zawieść oczekiwań dzieci. Należy starać się aby atmosfera w czasie trwania tych form pracy z dziećmi była radosna, dawała poczucie swobody i zadowolenia. Wartość spacerów, wycieczek, zabaw sportowych polega na tym, że dzieci będą przebywały przez dłuższy czas na powietrzu w dobrych warunkach klimatycznych, co przyczyni się do odprężenia psychicznego i fizycznego. W czasie ich trwania łączy dzieci wspólne radosne przeżycie, co sprawia, że wytwarza się przyjemna atmosfera ułatwiająca kontakty, wyzwalająca serdeczność i koleżeńskość, dzieci chętnie sobie pomagają.

 

 

Artykuł pt. „Internet w życiu dziecka”

 

W dzisiejszym świecie obcowanie ze sprzętem multimedialnym jest codziennością. Komputer tak jak i telewizja jest wspaniałym środkiem informacji i wiedzy o świecie. Obecny postęp technologiczny wymaga choć w podstawowym stopniu znajomości tej dziedziny. Internet to nieskończone źródło wiedzy, bez którego często trudno nam żyć.

Wiele artykułów rozpisuje się na temat negatywnego wpływu Internetu i środków multimedialnych na rozwój młodego pokolenia. Internet w rękach dziecka postrzegany jest przez wielu jako zagrożenie.

Bardzo często nasze pociechy nie są uczone przez dorosłych  właściwego wykorzystywania komputera i środków multimedialnych. Media te zastępują czas, który powinien być spędzony w gronie rodzinnym. Wszystko byłoby dobrze, gdybyśmy umieli korzystać z tych dobrodziejstw w sposób mądry i przemyślany.

Jeśli czerpiemy z zasobów cywilizacji w sposób umiejętny – przyniosą nam one korzyść. Tak samo jest z Internetem, jeżeli jest kontrolowany i właściwie dawkowany, może być potężnym narzędziem edukacyjnym, niekończącym się źródłem wiedzy oraz możliwości rozwoju intelektualnego. Liczne gry edukacyjne, które rozwijają między innymi: percepcję wzrokowo- ruchową, kreatywność, pomysłowość, inwencję twórczą, pozytywnie wpłyną na rozwój dziecka. Na rynku jest szereg programów do nauki języków obcych, które pozwolą prawidłowo rozwinąć horyzonty u młodych ludzi.

W Internecie są programy oraz strony przydatne w terapii logopedycznej z których bardzo często korzystam.  Mądrze korzystajmy z dobrodziejstw technologicznych i  uczmy korzystać z nich  nasze dzieci.

 

 

 

Opracowała mgr Magdalena Ochenkowska

Nauczyciel mianowany

Przedszkole 16 w Koszalinie