Pomóc dzieciom
Kształtować ich osobowość,
Budzić zamiłowanie do wolności,
Choćby słońce wolności
Zaświeciło tylko na chwilę"

Przedszkole nr 16 w Koszalinie

Kornela Makuszyńskiego 9
75-442 Koszalin
tel. 94 345 26 16

PSZCZÓŁKI

Grupa 3
(6-latki)


Nauczyciele pracujący w grupie Pszczółki:

mgr Magdalena Ochenkowska
(wychowawca)

mgr Iwona Świrska

Pomoc nauczyciela:

Grażyna Olejarz


ZADANIA
DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZO-
OPIEKUŃCZE

Listopad 2017

 

  Tematy kompleksowe

 1. Utrwalenie nazw instrumentów perkusyjnych
 2. Kształcenie umiejętności gry na instrumentach perkusyjnych
 3. Kształcenie umiejętności ilustrowania treści wiersza grą na instrumentach
 4. Rozbudzanie wyobraźni dzieci
 5. Kształtowanie umiejętności dodawania i odejmowania – manipulowanie przedmiotami i ustalenie wyników działań
 6. Doskonalenie umiejętności koncentracji udoskonalenie koordynacji wzrokowo- ruchowej, doskonalenie słuchu fonemowego
 7. Doskonalenie umiejętności dostrzegania zmian pogody
 8. Kształtowanie umiejętności zgodnego współdziałania podczas zabawy i w różnych sytuacjach zadaniowych
 9. Utrwalenie obrazu graficznego poznanych liter
 10. Kształtowanie umiejętności wyrażania uczuć w różnych formach, muzycznej, plastycznej, językowej
 11. Doskonalenie umiejętności tworzenia w grupie pracy plastycznej
 12. Kształtowanie poczucia bezpieczeństwa i wzajemnego zaufania w grupie
 13. Doskonalenie umiejętności czytania globalnego
 14. Wprowadzenie drukowanej i pisanej litery „L” „l”
 15. Doskonalenie umiejętności opowiadania i interpretowania tekstów literackich
 16. Zabawy integrujące grupę – tworzenie poczucia bezpieczeństwa i dobrej atmosfery
 17. Poznawanie świata przyrody (ptaki przylatujące i odlatujące na zimę oraz pozostające w kraju
 18. Kształcenie umiejętności klasyfikowania
 19. Doskonalenie umiejętności wypowiadania się
  i porozumiewania się z innymi
 20. Poznawanie literatury dziecięcej związanej z tematem zajęć
 21. Kształcenie umiejętności twórczego opowiadania
 22. Zapoznanie z kierunkami świata ( północ, południe, wschód i zachód)
 23. Wprowadzenie drukowanej i pisanej litery „I” „i”
 24. Doskonalenie umiejętności czytania w zakresie poznanych liter
 25. Wdrażanie do dbałości o własne zdrowie i higienę osobistą
 26. Kształtowanie świadomości istnienia związku między częstym przebywaniem na świeżym powietrzu a zdrowiem człowieka
 27. Utrwalenie nawyków związanych z higienicznym trybem życia
 28. Rozwijanie kreatywnego myślenia
 29. Kształcenie umiejętności wypowiadania się na określony temat
 30. Doskonalenie sprawności manualnej treści
 31. Ćwiczenia przygotowujące do pisania
 32. Ćwiczenie pamięci świeżej

 

 PIOSENKA  „Polska”

1.Czy, to noc, czy to dzień
w kraju naszym pięknie jest.
Już od morza, aż po góry.
Szczyty Tatr cudne są,
Giewont dumnie pręży pierś
I wzlatuje ponad chmury.

Ref. Bo to nasz kraj, nasza Ojczyzna.
Językiem mym
Piękna polszczyzna.
/Polska ziemia wzdłuż i wszerz
Najcenniejsza dla mnie jest.
Zawsze będę mieszkać tutaj./ bis

2. Jezior blask, morza szum,
Wszystko dla mnie piękne jest
W ukochanym kraju moim.
Tutaj las, jezior blask
Każdy latem wzywa nas,
Wiatr kołysze białe chmury.
Ref.

 

PIOSENKA „MOJA OJCZYZNA”

 1. Gdzie w niebie lśni gwiazda,
  gdzie ptaki żyją w gniazdach,
  gdzie słońce zachodzi i wschodzi,
  gdzie kwiaty na łące,
  gdzie sady kwitnące,
  samotna ławeczka w ogrodzie.ref. Tu wszędzie jest moja Ojczyzna,
  tu każdy kwiat do niej się przyzna,
  źdźbło trawy najmniejsze podszepnie mi wiersze.
  Tu wszędzie jest moja ojczyzna. / x22. Gdzie Wisła z Księżycem,
  w Bałtyku kotwice,
  gdzie wieża i dzwon Zygmuntowski,
  gdzie kamień, murawa,
  gdzie rośnie Warszawa,
  gdzie miłość, i radość, i troski.ref. Tu wszędzie jest moja Ojczyzna,
  tu każdy kwiat do niej się przyzna,
  źdźbło trawy najmniejsze podszepnie mi wiersze.
  Tu wszędzie jest moja ojczyzna. / x2

 

 KĄCIK RODZICA
warto przeczytać

 

Artykuł pt. „Internet w życiu dziecka”

 

W dzisiejszym świecie obcowanie ze sprzętem multimedialnym jest codziennością. Komputer tak jak i telewizja jest wspaniałym środkiem informacji i wiedzy o świecie. Obecny postęp technologiczny wymaga choć w podstawowym stopniu znajomości tej dziedziny. Internet to nieskończone źródło wiedzy, bez którego często trudno nam żyć.

Wiele artykułów rozpisuje się na temat negatywnego wpływu Internetu i środków multimedialnych na rozwój młodego pokolenia. Internet w rękach dziecka postrzegany jest przez wielu jako zagrożenie.

Bardzo często nasze pociechy nie są uczone przez dorosłych  właściwego wykorzystywania komputera i środków multimedialnych. Media te zastępują czas, który powinien być spędzony w gronie rodzinnym. Wszystko byłoby dobrze, gdybyśmy umieli korzystać z tych dobrodziejstw w sposób mądry i przemyślany.

Jeśli czerpiemy z zasobów cywilizacji w sposób umiejętny – przyniosą nam one korzyść. Tak samo jest z Internetem, jeżeli jest kontrolowany i właściwie dawkowany, może być potężnym narzędziem edukacyjnym, niekończącym się źródłem wiedzy oraz możliwości rozwoju intelektualnego. Liczne gry edukacyjne, które rozwijają między innymi: percepcję wzrokowo- ruchową, kreatywność, pomysłowość, inwencję twórczą, pozytywnie wpłyną na rozwój dziecka. Na rynku jest szereg programów do nauki języków obcych, które pozwolą prawidłowo rozwinąć horyzonty u młodych ludzi.

W Internecie są programy oraz strony przydatne w terapii logopedycznej z których bardzo często korzystam.  Mądrze korzystajmy z dobrodziejstw technologicznych i  uczmy korzystać z nich  nasze dzieci.

 

 

 

Opracowała mgr Magdalena Ochenkowska

Nauczyciel mianowany

Przedszkole 16 w Koszalinie