Pomóc dzieciom
Kształtować ich osobowość,
Budzić zamiłowanie do wolności,
Choćby słońce wolności
Zaświeciło tylko na chwilę"

Przedszkole nr 16 w Koszalinie

ul. Szenwalda 9
75-442 koszalin
tel. 94 345 26 16

MRÓWKI

 

Grupa 4
(5-latki)
 


Nauczyciele pracujący w grupie Mrówki:

mgr Marzena Szpak
(wychowawca)

mgr Patrycja Szymoniak

mgr Magdalena Ochenkowska

Pomoc nauczyciela:

Wanda Lichmańska


 ZADANIA
DYDAKTYCZO-WYCHOWAWCZO-
OPIEKUŃCZE

 

Kwiecień 2017

 

  1. „Dbamy o zdrowie” – kształtowanie u dzieci intuicyjnego rozumienia zdrowia; zapoznawanie z zawodem lekarza, kształtowanie pozytywnego stosunku do pracowników służby zdrowia; kształtowanie właściwych zachowań związanych z wizytami w gabinecie lekarskim; wyrabianie u dzieci zdrowych nawyków żywieniowych, przyzwyczajanie do dbania o sprawność fizyczną i własne zdrowie; kształtowanie właściwego stosunku do ludzi chorych (współczucie, chęć niesienia pomocy).
  2. „Wesoła Wielkanoc” – zapoznanie z tradycjami Świąt Wielkanocnych; doskonalenie umiejętności tworzenia zbiorów, przeliczania i porównywania liczby elementów w zbiorze; rozwijanie samodzielności w zakresie samoobsługi i wykonywania prac użytecznych; rozwijanie zdolności uważnego słuchania ze zrozumieniem; rozwijanie myślenia przyczynowo – skutkowego, rozumienie zmian odwracalnych i nieodwracalnych; przygotowanie do nauki pisania – kształtowanie lepszej koordynacji wzrokowo-ruchowej i wyrabianie płynności ruchów ręki w kreśleniu szlaczków literopodobnych zgodnie z kierunkiem kreślenia.
  3. „Na ratunek Ziemi” – kształtowanie przekonania o konieczności poszanowania przyrody i obowiązku dbania o nią; zapoznanie z przyczynami zanieczyszczania środowiska naturalnego; zachęcanie do czynnego udziału w akcjach propagujących idee ekologiczne; rozwijanie umiejętności grupowania, porządkowania, segregowania różnych rzeczy; rozwijanie umiejętności uogólniania, wnioskowania; zachęcanie dzieci do eksperymentalnego poznawania świata przyrody; wdrażanie do samodzielnego podziału zadań podczas pracy w grupie.
  4. „Zegary i zegarki”poznanie stałego, naturalnego następstwa czasu – zapoznanie z zegarem; doskonalenie umiejętności opisywania rzeczywistości za pomocą symboli; wzbogacanie słownictwa czynnego poprzez wypowiadanie się i wyjaśnianie pojęć służących do określenia czasu; zachęcanie do interesowania się urządzeniami technicznymi; kształtowanie umiejętności łączenia przyczyny ze skutkiem oraz próby przewidywania, co się może zdarzyć; utrwalenie nazw dni tygodnia, dostrzeganie rytmów w otoczeniu.

Wiersz

„ŚMIGUS – DYNGUS” M. Niewielska

Wczesnym rankiem, po kryjomu,
Michał skrada się po domu.
Z ogromnymi psikawkami
właśnie schował się za drzwiami.
Aj, ratunku! Co się dzieje?
– Kto to na mnie wodę leje?
Wszystkich oblał dziś Michałek,
bo dziś Lany Poniedziałek.

 

„TYDZIEŃ” A. Maćkowiak
Bardzo dzielny rycerz – śmiałek
W świat wyruszył w poniedziałek.  
Zdobyć chciał on skarbów worek,
Podróżował cały wtorek.
Ale trafił na przeszkodę.
Pokonywał ją we środę.
Skarby jednak tego warte
I do celu dotarł w czwartek.
Trudów jednak to początek.
Wielki smok się zjawił w piątek.  
Zuch pokonał tę istotę,
To zajęło mu sobotę.
Skarbów zdobył śmiałek wiele,
Wrócił sławny już w niedzielę.

Piosenka

„PISANKI”

Pisanki, pisanki jajka malowane.
Nie ma Wielkanocy bez barwnych pisanek.
Pisanki, pisanki jajka kolorowe.
Na nich malowane bajki pisankowe.

Na jednej kogucik, a na drugiej słońce.
Śmieją się na trzeciej laleczki tańczące.
Na czwartej kwiatuszki, a na piątej gwiazdki.
Na każdej pisance piękne opowiastki.