Pomóc dzieciom
Kształtować ich osobowość,
Budzić zamiłowanie do wolności,
Choćby słońce wolności
Zaświeciło tylko na chwilę"

Przedszkole nr 16 w Koszalinie

Kornela Makuszyńskiego 9
75-442 Koszalin
tel. 94 345 26 16

MRÓWKI


 

Grupa 4
(6-latki)


Nauczyciele pracujący w grupie Mrówki:

mgr Marzena Szpak
(wychowawca)

mgr Aleksandra Wolska-Chechłacz

Pomoc nauczyciela:

Wanda Lichmańska


 ZADANIA
DYDAKTYCZO-WYCHOWAWCZO-
OPIEKUŃCZE

Kwiecień 2018

 

  1. „W pracowni malarskiej” – kształcenie wrażliwości estetycznej i umiejętności pozytywnego odbierania sztuki; nauka wyrażania emocji związanych z oglądanymi dziełami sztuki; inspirowanie dzieci do wykonywania różnorodnych prac plastycznych według własnego pomysłu; uświadomienie konieczności chronienia dziedzictwa kulturowego; wyrabianie gustu i dobrego smaku oraz dbałości o estetykę w najbliższym otoczeniu; poznanie sposobów otrzymywania barw pochodnych; rozwijanie myślenia przyczynowo – skutkowego; kształtowanie umiejętności analizy i syntezy głoskowej i sylabowej; poznanie litery F, f; doskonalenie umiejętności czytania; doskonalenie umiejętności liczenia; wprowadzenie znaku +, – i pojęcia „dodawanie” i „odejmowanie”.
  2. „Dbamy o zdrowie” – kształtowanie intuicyjnego rozumienia pojęcia zdrowia; rozwijanie świadomości potrzeby dbania o zdrowie; poznanie, co to są witaminy i w jakich produktach występują; poznanie z zawodem stomatologa; kształtowanie świadomości potrzeby dbania o zęby; kształtowanie właściwych zachowań związanych z wizytami w gabinecie lekarskim; wyrabianie u dzieci zdrowych nawyków żywieniowych i higienicznych; kształtowanie właściwego stosunku do ludzi chorych (współczucie, chęć niesienia pomocy); kształtowanie pojęcia liczby 10 w aspekcie kardynalnym i porządkowym; poznanie cyfry 10; doskonalenie umiejętności liczenia.
  3. „Święto Ziemi” – kształtowanie postaw, zachowań i nawyków proekologicznych; budzenie poczucia współodpowiedzialności i troski za stan środowiska naturalnego; uświadomienie konieczności segregowania odpadów do odpowiednich pojemników i zmniejszania ich objętości; poznanie zasad działania recyklingu prowadzącego do ponownego przetworzenia odpadów; rozumienie potrzeby planowania zakupów oraz wybierania produktów, opakowań i toreb ekologicznych; dostrzeganie problemów ekologicznych naszej planety oraz wskazywanie przyczyn ich powstawania; budowanie wizji pozytywnego, ekologicznego świata przyjaznego dla ludzi, zwierząt i roślin; rozwijanie umiejętności analizy i syntezy słuchowo – wzrokowej wyrazów.
  4. „Moja Ojczyzna” – budzenie poczucia patriotyzmu i przywiązania do swojej ojczyzny; kształtowanie poczucia szacunku wobec dziedzictwa kulturowego; rozbudzanie zainteresowań krajem ojczystym; poznanie usytuowania na mapie rodzinnej miejscowości; poznanie konturowego kształtu granic Polski; poznanie znaczenia słowa stolica; utrwalenie wiadomości o wyglądzie godła i flagi Polski; kształtowanie umiejętności porównywania, dodawania i odejmowania liczb; rozwijanie umiejętności analizy i syntezy słuchowo- wzrokowej wyrazów, doskonalenie umiejętności czytania.

Piosenka 

ZDROWY ŚWIAT

muz.: F. Babiński, sł.: K. Bardos

 

  1. Mam oczy i uszy i mądrą mam głowę,

więc widzę i słyszę i zaraz wam powiem.

Że ważne, by w życiu szanować swe zdrowie.

 

Ref. Kto tego wciąż nie wie, niech teraz się dowie!   x 2

 

  1. Gdy słońce za oknem lub wielka ulewa,

wiem, jak się ubierać i wciąż sobie śpiewam.

Że ważne, by w życiu szanować swe zdrowie.

 

Ref. Kto tego wciąż nie wie, niech teraz się dowie!   x 2

 

  1. Każdego dnia mogę zachwycać się światem,

czuć zapach i smaki i zimą, i latem.

Więc ważne, by w życiu szanować swe zdrowie.

 

Ref. Kto tego wciąż nie wie, niech teraz się dowie!   x 2

 

Wiersz 

„WITAMINY” 

S. Karaszewski

Wiedzą chłopcy i dziewczyny, że są zdrowe witaminy,

lecz nie każdy chyba wie, gdzie najłatwiej znaleźć je!

 

A – w papryce, pomidorze i w marchewce znaleźć możesz.

W mleku, maśle A też gości; wzmacnia oczy, włosy, kości!

 

B – jest w drożdżach i orzeszkach, w mięsie, serach, jajkach mieszka.

B – byś bystry, zwinny był, więcej zdrowia miał i sił!

 

C – w owocach i jarzynach, jest w kapuście i cytrynach,

i w porzeczkach. Taki kwas, który w zdrowiu trzyma nas!

 

D – by dzieci i dorośli mieli mocne zęby, kości.

Z masłem, rybą, jajkiem jesz, w mleku, tranie D jest też!

 

Zamiast brać z aptecznej półki proszki, syrop i pigułki,

jedz owoce i jarzyny – naturalne witaminy!