Pomóc dzieciom
Kształtować ich osobowość,
Budzić zamiłowanie do wolności,
Choćby słońce wolności
Zaświeciło tylko na chwilę"

Przedszkole nr 16 w Koszalinie

Kornela Makuszyńskiego 9
75-442 Koszalin
tel. 94 345 26 16

MRÓWKI


 

Grupa 4
(6-latki)


Nauczyciele pracujący w grupie Mrówki:

mgr Marzena Szpak
(wychowawca)

mgr Aleksandra Wolska-Chechłacz

Pomoc nauczyciela:

Wanda Lichmańska


 ZADANIA
DYDAKTYCZO-WYCHOWAWCZO-
OPIEKUŃCZE

Październik 2017

 

 

W Październiku w Grupie IV

 

 1. „Już Jesień” – utrwalenie i usystematyzowanie wiadomości o obecnej porze roku; zapoznanie z popularnymi gatunkami roślin i zwierząt występujących w parku i w lesie, uwrażliwienie na piękno przyrody w okresie jesieni; uświadomienie konieczności chronienia przyrody, pogłębienie wiadomości na temat zjawisk pogodowych charakterystycznych dla bieżącej pory roku; doskonalenie umiejętności podziału wyrazów na sylaby; wyodrębnianie głosek w wyrazach; rozwijanie zainteresowania czytaniem; poznanie litery a, A; doskonalenie umiejętności przeliczania oraz ustalania równoliczności zbiorów; poznanie liczby 1 w aspekcie kardynalnym i porządkowym;
 2. „Dary Jesieni” – doskonalenie umiejętności rozpoznawania
  i nazywania drzew owocowych, owoców i warzyw; uświadomienie znaczenia spożywania warzyw i owoców dla zdrowia; wyodrębnianie
  i nazywanie elementów budowy roślin oraz wskazywanie części jadalnych; wzbudzanie zainteresowania czytaniem; poznanie litery u, U; wyróżnianie zbiorów, rozróżnianie zbiorów równolicznych
  i nierównolicznych;
 3. „Zabawy z tatą” – doskonalenie umiejętności wypowiadania się na podstawie ilustracji i własnych doświadczeń; kształtowanie umiejętności grafomotorycznych; zapoznanie litery T, t; doskonalenie analizy
  i syntezy głoskowej; nabywanie umiejętności czytania; poznanie liczby 2 w aspekcie kardynalnym i porządkowym; doskonalenie umiejętności liczenia;
 4. „Mama i ja”- kształtowanie poczucia przynależności do rodziny; poznanie liter m, M; rozwijanie umiejętności analizy i syntezy wzrokowo-słuchowej; doskonalenie umiejętności rozróżniania kierunków w lewo, w prawo i określania stronności ciała; poznanie zawodu prezentera telewizyjnego;

Piosenka „Jesienna cza – cza”

 

 1. Kolorowa jesień już chodzi po lesie

Kasztankową grę dzisiaj zagra wiatr

Wietrzyk gwiżdże cza cze w jesiennym bukiecie

A dzieci śpiewają cza – cza – cza

 

Ref.: Tańczymy cza cza cza

Cza cze wietrzyk gra

Liście tańczą cza czę

więc tańczę i ja. …

 

 1. Już jesienna pora, już skaczą żołędzie

Jarzębina sznur dziś czerwony ma

Jesienny czas, moc kolorów jest wszędzie

Jesienią śpiewamy cza cza cza

 

Ref.: Tańczymy cza cza cza

Cza cze deszczyk gra

Liście tańczą cza cze

więc tańczę i ja. …

 

Wiersz „Ogrodnik”

Bożena Forma

 

W ogrodzie od rana ogrodnik pracuje,

Trawę przycina, rośliny hoduje.

Przekopał ziemię i plewi grządki,

Ciągle w ogrodzie robi porządki.

 

Nowe rośliny wysiewa wiosną

I obserwuje jak szybko rosną.

Przycina także krzewy i drzewa,

Nasiona kwiatów chętnie wysiewa.

 

Rośliny latem często podlewa,

Sprawdza, czy zdrowe w ogrodzie są drzewa.