Pomóc dzieciom
Kształtować ich osobowość,
Budzić zamiłowanie do wolności,
Choćby słońce wolności
Zaświeciło tylko na chwilę"

Przedszkole nr 16 w Koszalinie

Kornela Makuszyńskiego 9
75-442 Koszalin
tel. 94 345 26 16

MRÓWKI


 

Grupa 4
(6-latki)


Nauczyciele pracujący w grupie Mrówki:

mgr Edyta Frątczak
(wychowawca)

mgr Bogumiła Kostecka

Pomoc nauczyciela:

Joanna Halasz


 ZADANIA
DYDAKTYCZO-WYCHOWAWCZO-
OPIEKUŃCZE

Wrzesień 2018


Wiersz

Piosenka

 KĄCIK RODZICA
warto przeczytać