Pomóc dzieciom
Kształtować ich osobowość,
Budzić zamiłowanie do wolności,
Choćby słońce wolności
Zaświeciło tylko na chwilę"

Przedszkole nr 16 w Koszalinie

Kornela Makuszyńskiego 9
75-442 Koszalin
tel. 94 345 26 16

MRÓWKI


 

Grupa 4
(6-latki)


Nauczyciele pracujący w grupie Mrówki:

mgr Marzena Szpak
(wychowawca)

mgr Aleksandra Wolska-Chechłacz

Pomoc nauczyciela:

Wanda Lichmańska


 ZADANIA
DYDAKTYCZO-WYCHOWAWCZO-
OPIEKUŃCZE

Czerwiec 2018

 

  1. „Życie na wsi” – poszerzenie i utrwalenie wiadomości dotyczących wsi; doskonalenie umiejętności rozpoznawania zwierząt hodowlanych; wzbogacenie słownictwa związanego z gospodarstwem rolnym; doskonalenie umiejętności wypowiadania się i logicznego myślenia; doskonalenie umiejętności czytania i przeliczania; utrwalenie zasad bezpieczeństwa podczas wycieczki z okazji Dnia Dziecka; uświadomienie konieczności bezwzględnego przestrzegania zasad bezpieczeństwa.
  2. „Pożegnamy przedszkole” – rozwijanie umiejętności łączenia przyczyny ze skutkiem; wdrażanie do rozumienia przemijającego czasu – stałych następstw; uświadomienie dzieciom, że mogą przeżywać miłe i przykre uczucia; stwarzanie sytuacji do przeżywania uczuć empatycznych; doskonalenie umiejętności śpiewania i recytowania wybranych tekstów i piosenek; wdrażanie do wypowiadania się w małych formach teatralnych za pomocą mowy, mimiki, gestu; nabywanie przeświadczenia o potrzebie współpracy; motywowanie do logicznego myślenia;
  3. „Wkrótce wakacje” – rozbudzanie świadomości narodowej oraz dostrzeganie piękna i bogactwa regionów Polski; kształtowanie podstawowej orientacji na mapie Polski; uświadomienie zasad bezpieczeństwa, których należy przestrzegać podczas wypoczynku oraz poznanie sposobów radzenia sobie w sytuacjach trudnych; doskonalenie umiejętności formułowania precyzyjnych i bardziej uszczegółowionych wypowiedzi oraz wzbogacanie słownictwa;

Piosenka 

Do szkoły gotowi! Start!

Sł. U. Piotrowska, muz. M. Mielnicka – Sypko

1. Jeśli ktoś zapyta naszą Panią,

Czy jesteśmy do szkoły gotowi,

Pani powie, że przecież bez trudu

Wiadomości nam wchodzą do głowy.

I na świat patrzymy tak uważnie,

Żeby dostrzec i mrówkę, i słonia.

A gdy tylko się zdarzy okazja,

Wielkich rzeczy możemy dokonać.

 

Ref.: Do szkoły, gotowi, start!

Ruszymy wesołą sztafetą.

To wcale nie jest żart –

Przygoda czeka za metą.

 

2. A do drzwi pukają już wakacje,

Odpoczynek i z mamą, i z tatą.

Nad jeziora, nad morze i w góry,

Jak co roku zaprasza nas lato.

Lato moc prezentów ma dla dzieci:

I muszelki, i złote bursztyny.       

Będą stały z książkami na półkach,       

Gdy do szkoły we wrześniu ruszymy.

 

Ref.: Do szkoły, gotowi, start!…

 

Wiersz 

„Piękne zwyczaje”

Cz.Janczarski

 

Słonko ma bardzo piękne zwyczaje:

Mówi „dzień dobry” gdy rano wstaje.

A drzewa lśniące rosą nad ranem,

Szumią dzień dobry słonko kochane.

Gdy słonko chmura zasłoni siwa,

mówi „przepraszam” potem odpływa.

Gdy ciepłym deszczem sypnie dookoła,

„Dziękuję” szumią trawy i zioła.

Słonko dzień cały po niebie chodzi,

„Dobranoc” mówi, kiedy zachodzi.

Mrok szary wokoło, trawy i drzewa

„Dobranoc” szumią z prawa i lewa.