Pomóc dzieciom
Kształtować ich osobowość,
Budzić zamiłowanie do wolności,
Choćby słońce wolności
Zaświeciło tylko na chwilę"

Przedszkole nr 16 w Koszalinie

ul. Szenwalda 9
75-442 koszalin
tel. 94 345 26 16

MRÓWKI


 

Grupa 4
(5-latki)
 


Nauczyciele pracujący w grupie Mrówki:

mgr Marzena Szpak
(wychowawca)

mgr Patrycja Szymoniak

mgr Magdalena Ochenkowska

Pomoc nauczyciela:

Wanda Lichmańska


 ZADANIA
DYDAKTYCZO-WYCHOWAWCZO-
OPIEKUŃCZE

 

CZERWIEC  2017

  1. „Co w trawie piszczy?” budzenie zainteresowania światem przyrody; utrwalenie wiadomości na temat zwierząt żyjących na łące; próba zrozumienia zjawiska tęczy; próby łączenia przyczyny ze skutkiem i przewidywania, co się może zdarzyć; kształtowanie umiejętności rozpoznawania i nazywania zjawisk przyrodniczych; doskonalenie umiejętności dodawania, odejmowania, rozdawania
    i rozdzielania po kilka, stwarzanie sytuacji zabawowych, wymagających liczenia;
  2. „Wakacyjne podróże” – budzenie zainteresowania różnymi regionami turystycznymi Polski; stwarzanie okazji do poznania nazw państw sąsiadujących z Polską oraz do zdobywania wiedzy o tych krajach; rozbudzanie zainteresowania i przybliżanie dzieciom wiedzy
    o niezwykłych budowlach z całego świata; rozwijanie mowy i myślenia przez samodzielne wypowiedzi na temat zbliżających się wakacji – mówienie o swoich marzeniach; aranżowanie sytuacji sprzyjających nawiązywaniu życzliwych kontaktów z ludźmi;wdrażanie do przestrzegania zasad związanych z bezpiecznym podróżowaniem, pobytem nad wodą, w górach, na wsi oraz ochroną przed upałem;
  3. „Wakacyjne przestrogi” kształtowanie umiejętności przestrzegania zasad bezpieczeństwa w chwili zagrożenia, utrwalanie zasad postępowania w niebezpiecznych sytuacjach – powiadamianie dorosłych, znajomość telefonów alarmowych, rozwijanie umiejętności łączenia przyczyny ze skutkiem oraz próby przewidywania, co może się zdarzyć; zapoznanie się z właściwościami ognia, stwarzanie okazji do dzielenia się własnymi doświadczeniami;umożliwienie doświadczeń w mówieniu na zadany temat i byciu słuchanym; wdrażanie do stosowania form grzecznościowych, kształtowanie umiejętności przedstawiania się
    i zwracania się bezpośrednio do rozmówcy; wspieranie samodzielnych, twórczych działań dzieci;

 


Wiersz   

„Jedziemy na wakacje”

Cz. Janczarski

Jedziemy na wakacje

do lasu, nad wodę.

Prosimy ciebie słonko

o piękną pogodę.

Jedziemy na wakacje

nad morze, na plażę.

Kolorowe muszelki

przynieś falo w darze.

Jedziemy na wakacje

w te góry wysokie.

Nie chowajcie się szczyty,

za mgłą za obłokiem.

Jedziemy na wakacje.

Na Mazury? Może?

Wyjrzyj z krzaków prawdziwku,

czekaj na nas w borze.


Piosenka

„Złap Lato”

W górze bursztynowe słońce,

w dolinie skrył się chłodny cień.

Motyl spieszy, by na łące

móc z latem spędzić dzień.

 

Ref. Złap lato za rękę,

zaśpiewaj piosenkę,

dziś słońca nie będzie nam brak.

Nie kryją słowiki talentu przed nikim

i tysiąc kolorów ma świat.

Trzymać ciepły wiatr na dłoni

i słuchać, o czym szepcze las.

Gra na skrzypcach polony konik.

znów lato woła nas.

Ref. Złap lato za rękę…

Płyńmy szlakiem nie poznanym

na wyspę malinowych mórz.

Razem z latem wyruszamy,

walizki pełne już.

 

Ref. Złap lato za rękę…