Pomóc dzieciom
Kształtować ich osobowość,
Budzić zamiłowanie do wolności,
Choćby słońce wolności
Zaświeciło tylko na chwilę"

Przedszkole nr 16 w Koszalinie

ul. Szenwalda 9
75-442 koszalin
tel. 94 345 26 16

MRÓWKI


 

Grupa 4
(5-latki)
 


Nauczyciele pracujący w grupie Mrówki:

mgr Marzena Szpak
(wychowawca)

mgr Patrycja Szymoniak

mgr Magdalena Ochenkowska

Pomoc nauczyciela:

Wanda Lichmańska


 ZADANIA
DYDAKTYCZO-WYCHOWAWCZO-
OPIEKUŃCZE

 

Maj 2017

 1. „Majowe święta” – budzenie poczucia patriotyzmu i przywiązania do swojej ojczyzny; budzenie szacunku do symboli narodowych oraz wybitnych postaci; utrwalenie wizerunku flagi i godła; rozwijanie zainteresowania przeszłością narodu; przygotowanie do zgodnegowspółżycia w Europie i świecie -odczytywanie symboli na mapie i globusie; poznanie nazw, symboli i ciekawostek o wybranych państwach należących do Unii Europejskiej; kształtowanie umiejętności klasyfikowania przedmiotów według określonych cech;
 2. „Wyprawa w kosmos” – wzbogacanie wiadomości na temat kosmosu,rozwijanie aktywności twórczej; rozwijanie myślenia kreatywnego; stwarzanie sytuacji do swobodnego wypowiadania się, dzielenia się wiedzą
  i doświadczeniami – poszerzanie słownictwa; empiryczne potwierdzenie istnienia powietrza i rozumienie jego znaczenia dla życia na Ziemi; zapoznanie z postacią Mikołaja Kopernika; doskonalenie umiejętności dodawania, odejmowania, rozkładania i rozdzielania po kilka;
 3. „Przyjęcie dla mamy i taty” kształtowanie u dzieci świadomości własnej roli społecznej w rodzinie oraz ról innych jej członków i związanych z tym obowiązków; uwrażliwienie dzieci na potrzebę dzielenia się z innymi; budzenie u dzieci poczucia własnej wartości i wiary we własne siły przez angażowanie ich w organizowanie przyjęcia i przedstawienia; stwarzanie dzieciom sytuacji, w których mogą nabierać pozytywnych doświadczeń
  w prezentowaniu się na scenie
  i wspieranie ich w pokonywaniu tremy i nieśmiałości;
 4.  „Wszystkie dzieci są równe” – stwarzanie okazji do dostrzegania odmienności i autonomii drugiego     człowieka; kształtowanie świadomości posiadania przez dziecko własnych praw; wdrażanie do nazywania swoich uczuć; rozumienie potrzeby zwracania sięo pomoc do osób dorosłych; motywowanie dzieci do współdziałaniai czerpania z tego radości, kształtowanie umiejętności radzenia sobie z porażką; utrwalenie liczebników głównych i porządkowych, motywowanie do logicznego myślenia i wyciągania wniosków, doskonalenie umiejętności liczenia. 

Wiersz   

 

Bukiecik dla mamy

W.Scisłowski

Dziś dla ciebie mamo
Świeci słońce złote
Dla ciebie na oknie
Usiadł barwny motyl

 

Dziś dla ciebie mamo
Płyną białe chmurki
A wiatr je układa
W świąteczne laurki

 

Dziś dla ciebie mamo
Śpiewa ptak na klonie
I dla ciebie kwiaty
Pachną też w wazonie

 

Dzisiaj droga mamo
Masz twarz uśmiechniętą –
Niechaj przez rok cały
Trwa to twoje święto

Piosenka

 

Mama w kuchni

Słowa: E. Zawistowska Muzyka: S. Marciniak

 1. Mama krząta się w kuchni od rana,

myśli wciąż o niebieskich migdałach,

gdy pytamy – co ugotowała:

„dziś dla was pieczeń mam z hipopotama”.

Ref.: Nasza mama, mama zadumana,

mama zadumana cały dzień,

błądzi myślami daleko,

codziennie przypala mleko,

na łące zrywa kwiaty

i sól sypie do herbaty.

 1. Nasza mama – niezwykła kucharka,

krokodyla wrzuciła do garnka,

krasnoludek wpadł jej do sałaty,

a w piecu piecze się zegarek taty.

Ref.: Nasza mama…

 1. Ten krokodyl, co uciekł z ogródka,

w przedpokoju chciał zjeść krasnoludka,

choć zegarek czuje się fatalnie,

to obiad był dziś bardzo punktualnie.

Ref.: Nasza mama…