Pomóc dzieciom
Kształtować ich osobowość,
Budzić zamiłowanie do wolności,
Choćby słońce wolności
Zaświeciło tylko na chwilę"

Przedszkole nr 16 w Koszalinie

Kornela Makuszyńskiego 9
75-442 Koszalin
tel. 94 345 26 16

BIEDRONKI

biedronki-01

Grupa 1
(3 latki)


 Nauczyciele pracujący w grupie Biedronki:

mgr Marzena Szpak
(wychowawca)

mgr Monika Studzińska

Pomoc nauczyciela:

Wanda Lichmańska


ZADANIA
DYDAKTYCZNO
-WYCHOWAWCZO-
OPIEKUŃCZE

Wrzesień 2018

 

 


Wiersz

Piosenka

 

 KĄCIK RODZICA
warto przeczytać