Pomóc dzieciom
Kształtować ich osobowość,
Budzić zamiłowanie do wolności,
Choćby słońce wolności
Zaświeciło tylko na chwilę"

Przedszkole nr 16 w Koszalinie

Kornela Makuszyńskiego 9
75-442 Koszalin
tel. 94 345 26 16

Druki do pobrania

Upoważnienie do odbioru dziecka

Oświadczenie o miejscu zamieszkania

Podanie o przyjęcie dziecka_do_przedszkola_zastępczego 2018