Pomóc dzieciom
Kształtować ich osobowość,
Budzić zamiłowanie do wolności,
Choćby słońce wolności
Zaświeciło tylko na chwilę"

Przedszkole nr 16 w Koszalinie

Kornela Makuszyńskiego 9
75-442 Koszalin
tel. 94 345 26 16

WYCHOWUJEMY

W naszym przedszkolu chcemy wychować człowieka otwartego na świat, zaradnego, przedsiębiorczego, optymistycznego, umiejącego znaleźć w nim swoje miejsce. Radzącego sobie z niepowodzeniami, rozwiniętego intelektualnie, aktywnego członka rodziny i społeczeństwa.

 Chcemy wychować Europejczyka świadomego własnych narodowych korzeni i kierującego się ideą respektowania praw człowieka.

 

 

Nasze przedszkole różni się od innych, gdyż jest miejscem zaczarowanym, które sprzyja poczuciu bezpieczeństwa, rozwojowi zainteresowań, uzdolnień dzieci, wzmacnianiu poczucia własnej wartości, uczy dzieci bycia aktywnym, twórczym, pogodnym, zaradnym.

W naszym przedszkolu nauczyciele dbają o wszechstronny rozwój wychowanków i właściwe przygotowanie do startu w nowe życie. Wychowanie dzieci odbywa się na zajęciach poprzez specjalnie dobrane treści nauczania, poprzez zabawy, wyrabianie nawyków i postaw.